Aktuellt inom Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens möte 29 mars

På agendan fanns bland annat inrättande av miljö- och klimatberedning och överenskommelse om affärs- och medborgarplats (AMP).

Kommunstyrelsen sammanträder 13.00, om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor. Som kommunens arkivmyndighet har vi övergripande ansvar för kommunens arkivfrågor. 

Styrdokument

 • Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun

  Regler och bestämmelser som kommunstyrelsen, nämnderna, styrelserna och de kommunala bolagen ska följa i sin verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade om revidering av reglementet 2023-09-11.

 • Mål och budget 2024 med plan för 2025-2026 yttrandeversion

  Här kan du läsa yttrandeversionen av styrets förslag till mål och budget för 2024 med plan för 2025-2026. Förslaget skickas till nämnder och bolag för yttrande och kvalitetssäkring. Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument.

 • Riktlinje för hållbar användning av lokaler och anläggningar

  Kommunalt finansierade lokaler och anläggningar är viktiga mötesplatser för medborgare, föreningslivet, civilsamhället och fungerar som viktiga stödresurser för de verksamheter som använder lokalerna och anläggningarna. Lokaler och anläggningar är resurser som upptar yta i samhället, kostar pengar och bidrar till negativ miljöpåverkan både när de byggs och när de används. Kommunen och samhället gör både ekonomiska och miljömässiga vinster genom att hushålla med sina lokal- och anläggningsresurser.

 • Föreskrifter för Uppsala kommuns miljö- och klimatberedning

 • Föreskrifter för Näringslivsrådet

  Syftet med Näringslivsrådet är att genom stärkt dialog kontinuerligt förbättra och utveckla kommunens näringslivsarbete. Uppsala kommun har en hög målsättning inom näringslivsutveckling. Uppsala kommun ska uppfattas som en självklar och attraktiv affärspartner som bidrar till att målet om förbättrat näringslivsklimat kan uppnås och utifrån kommunens ansvar bidra till näringslivets tillväxt.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har 19 ledamöter och 10 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunstyrelsen

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Fax:
018-727 00 01