Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse inför antagande Detaljplan för Karlavagnens förskola

Detaljplan för Karlavagnens förskola
(diarienummer 2021-001335)

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 10 februari t.o.m. 3 mars 2023.

Granskningsutlåtande finns tillgänglig på www.uppsala.se/karlavagnens-forskola under granskning.

Planförslaget kommer att behandlas vid plan- och byggnadsnämnden sammanträde tidigast 1 juni 2023.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget utan en information inför plan- och byggnadsnämndens behandling av ärendet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

När protokollet anslagits på kommunens digitala anslagstavla finns antagandehandlingarna tillgängliga på  www.uppsala.se/karlavagnens-forskola under antagande.

Uppsala 12 maj 2023

Plan- och byggnadsnämnden