Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för kvarteret Murstenen

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 7 juni – 5 juli 2024.

Detaljplanens syfte är göra det möjligt att utveckla planområdet med bostäder och lokaler för centrumverksamhet i delar av bostadshusens bottenvåningar. Syftet är även att möjliggöra tydligare och säkrare gång- och cykelstråk längs med kvarterets östra och västra sida.

Planområdet ligger i stadsdelen Stenhagen, cirka sex kilometer väster om Uppsalas stadskärna. Planområdet ramas in av gatorna Herrhagsvägen, Stenhagvägen och Murstensvägen samt parkområdet i öster, Stenskogen.
 
Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 5 juli 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för kvarteret Murstenen

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 7 juni 2024
Plan- och byggnadsnämnden