Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Välkommen till oss!

Här i Uppsala kommun har vi cirka 100 kommunala förskolor utspridda i hela kommunen. Och vi är totalt 1 500 kollegor. Dessutom fortsätter Uppsala att växa, vilket innebär att vi planerar att starta flera nya förskolor inom de närmsta åren. Då behöver vi nya medarbetare. Varmt välkommen att söka jobb hos oss!

Många fördelar med att jobba på en kommunal förskola

Det finns många fördelar med att jobba på en kommunal förskola. Här lyfter vi några.

  • När du får en anställning hos oss får du en introduktionsperiod för att du ska känna dig trygg i din roll. Under perioden får du bland annat en mentor som du träffar regelbundet och stöd i att hålla utvecklingssamtal och avstämningar med din rektor. Om du jobbar heltid är perioden på 1 år, om du jobbar 75 procent är den på 1,5 år och om du jobbar 50 procent är den på 2 år.
  • När du har jobbat ett tag får du erbjudande om att få handledning i grupp. Under handledningen träffar du andra nya medarbetare i en grupp för att dela erfarenheter av att vara ny i yrket.
  • Både förskollärare och barnskötare får möjligheter till kompetensutveckling inom yrket, både internt och externt. Vi har till exempel sedan länge samarbeten med Uppsala universitet. Man har också möjlighet att delta i spännande projekt och kompetensutvecklingsinsatser.
  • Som medarbetare har du möjlighet att påverka både utbildningen och undervisningen.
  • I en stor organisation har man 1 500 kollegor med erfarenhet. Vi har också forum för kollegialt lärande där vi delar kunskap och erfarenheter från förskolor och pedagoger.
  • Några utvecklingsområden som vi just nu bygger upp stöd kring i arbetet är undervisning i förskolan, nyanländas lärande och digitalisering för lärandet. Som medarbetare har du tillgång till både externa och interna resurser som du har hjälp av i ditt arbete, till exempel en stödbank på intranätet med kunskap som du behöver i din vardag.
  • Du kan få jobba med forskning och utvecklingsprojekt i förskolan, läs mer här .
  • Varje förskola får stöd av specialpedagoger, men också logopeder och psykologer vid behov.
  • Du får arbetskläder för att både arbeta inomhus och utomhus.
  • Inom Uppsala kommun ligger vi i framkant med att jobba med vårt systematiska kvalitetsarbete.

Välkommen till oss!

Här hittar du alla lediga jobb som ligger ute just nu. I sökfältet kan du till exempel söka på barnskötare, förskollärare och rektor.

Sök lediga jobb i Uppsala kommun

Jobba inom förskolan som vikarie

En väg in att börja jobba hos oss är via Vikarieförmedlingen. Där kan du hitta korttidsvikariat hos bland annat kommunens förskolor. Ett korttidsvikariat betyder att du blir bokad dag för dag på timbasis.

Läs mer och sök jobb som vikarie i Uppsala kommun

De här utbildningarna finns just nu

Undervisning i förskolan 7,5 hp

I samarbete med Skolverket och Uppsala universitet kan förskollärare gå kursen Undervisning i förskola. Kursen är på grundnivå och ska stödja förskolan i införandet av den nya läroplanen Lpfö18. Centralt i kursen är att deltagarna diskuterar innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande. Dessutom problematiseras undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.

Handledarutbildning 7,5 hp

Som mer erfaren förskollärare har du möjlighet att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på din förskola. Är du intresserad kan du få erbjudandet att gå en kort introduktionsutbildning i handledning på fyra timmar. Du kan också gå en längre handledarutbildning på 7,5 hp. Båda kurserna är genom Uppsala universitet. 

Professionsfördjupande kurs 7,5 hp

I samarbete med Uppsala universitet anordnas en Professionsfördjupande kurs som ska tydliggöra och stärka förskollärares särskilda ansvar för undervisningen och utveckling av utbildningen. Kursen innehåller modulerna Forskning, teori och metod, Förutsättning för lärande i förskolan, Systematisk dokumentation, uppföljning och analys samt Relationskompetens, demokrati och inkludering.

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare 7,5 hp

Som förskollärare kan du gå vidare och utbilda dig till rektor. Rekryteringsutbildning för blivande skolledare, 7,5 hp, kan vara första steget. Utbildningen som erbjuds genom Uppsala universitet är en kompetensutveckling för skolledare men även för andra ledaruppgifter inom förskolan.

Masterprogram och forskarutbildning

Du kan även läsa vidare på Masterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet och efter magisterexamen söka till en forskarutbildning.

Forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete med Uppsala universitet

En gång om året kan förskollärare ansöka om att vara med i ett utvecklingsprojekt som drivs i samarbete med Uppsala universitet. Projektet ger möjlighet att reflektera och pröva sin undervisning i nya eller pågående projekt. En handledare tilldelas projektet i form av en lektor.

Den här utbildningen finns just nu

Handleda elever från barnskötarutbildningen

Du som är utbildad barnskötare kan gå en webbaserad utbildning på distans via Skolverket för att kunna handleda elever från barnskötarutbildning under deras praktikperiod.

Läs mer om handledarutbildningen på Skolverkets webbplats

Inspiration på Pedagog Uppsala

På Pedagog Uppsala delar vi kunskap, både till pedagoger inom och utanför Uppsala kommun. Här är lite av det som du kan läsa om på Pedagog Uppsala just nu.

Här hittar du förskolans sida på Pedagog Uppsala.

Hällby förskola

På Hällby förskola har vi en finsk avdelning som heter Huvikumpu. Här är pedagogerna både finsk- och svenskspråkiga. De arbetar med samma pedagogik, omsorg och lek som på förskolans övriga tre avdelningar. Skillnaden är att de talar finska så mycket som möjlig.

Läs mer om Hällby förskolas finska avdelning Huvikumpu

Läs om Hällby förskola på Pedagog Uppsala.

Kommunen har sex öppna förskolor

Uppsala kommun har sex öppna förskolor. En öppen förskola är en mötesplats för föräldrar och barn som är 0-5 år. Här kan barnen leka och föräldrarna kan träffa andra småbarnsföräldrar. Öppna förskolan kostar ingenting.

Läs mer och hitta alla öppna förskolor här

Läs om hur öppna förskolan har stöttat föräldrar i 50 år på Pedagog Uppsala

11 familjedaghem runt om i Uppsala

Varje familjedaghem drivs av en dagbarnvårdare. Dagbarnvårdarna tar emot barnen i sitt hem i mindre barngrupper. Totalt är det runt 40 dagbarnvårdare som jobbar på dessa familjedaghem. 

Läs mer om kommunens familjedaghem

Häng med en dag till Luthagens familjedaghem

Bussarna åker på utflykter varje dag

Inom den kommunala förskolan har vi sju förskolebussar. Varje dag åker förskolebussarna på en utflykt till spännande platser. Några platser som man ofta besöker är Fjällnora, Hammarskog, Sunnersta friluftsområde, ishallar, lekplatser och museer.

Läs mer om kommunens förskolebussar

Följ med en dag med förskolebussen Friskus 

Flera fördelar för både vårdnadshavarna och barnen

Det finns många fördelar att välja en kommunal förskola för sitt barn. Här kan du läsa om några av fördelarna på uppsala.se/forskola