Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Välkommen till förskolan med det finaste du har

I Uppsalas kommunala förskolor utvecklas ditt barn i en trygg, lekfull och lärande miljö. Välutbildade förskollärare och barnskötare förbereder ditt barn för skolan genom omsorg och undervisning på ett lekfullt sätt.

Sök plats på någon av våra förskolor eller familjedaghem

Du behöver söka plats på en förskola eller familjedaghem senast tre månader innan du vill att ditt barn ska börja. Det finns ett undantag om du vill ha plats i augusti, då behöver du söka senast fyra månader innan.

Sök plats på en förskola eller ett familjedaghem

Många fördelar med en kommunal förskola

Det finns flera fördelar med att ha sitt barn i en kommunal förskola. Här lyfter vi några.

  • Vi har närmare 100 kommunala förskolor i Uppsala, både i centrala staden och i ytterområdena.
  • Med många förskolor har vi byggt ett stort nätverk för att dela ny kunskap och erfarenheter mellan förskolor och pedagoger.
  • Många förskollärare och barnskötare är flerspråkiga och representerar mångfalden som finns i samhället.
  • Förskollärarna och barnskötarna får många möjligheter att vidareutbilda sig. Det gör att vi tillsammans håller oss uppdaterade på den senaste kunskapen och forskningen.
  • Vi har öppet alla vardagar, även under lov.
  • Om du arbetar på kvällar, nätter eller helger har ditt barn möjlighet att få barnomsorg även då.
  • Våra lokaler är alltid utformade och anpassade för barn och förskoleverksamhet.
  • Vi har många års erfarenhet med inarbetade rutiner, till exempel för säkerhet och barns miljö och hälsa.

Besök en av våra förskolor

Varje förskola har en egen webbsida, kontakta den enskilda förskolan för att boka in ett besök.  

Du hittar alla förskolor samlade här på Hitta och jämför.

Välkommen till våra familjedaghem

I Uppsala kommun finns det 11 familjedaghem runt 40 dagbarnvårdare. Varje familjedaghem drivs av en dagbarnvårdare, som tidigare kallades för dagmamma. Här får ditt barn gå i en liten barngrupp i hemmiljö, eftersom dagbarnvårdaren tar emot barnen i sitt hem. 

Läs mer om hur ett familjedaghem fungerar

På äventyr med våra förskolebussar

Inom den kommunala förskolan finns det sju förskolebussar. De barn som har placering på en av bussarna får åka på en utflykt till spännande lärmiljöer varje dag. Några platser som vi ofta besöker är Fjällnora, Hammarskog, Sunnersta friluftsområde, ishallar, lekplatser och museer.

Läs mer om kommunens förskolebussar och få en guidad tur inne i bussen

Välkommen till den finska avdelningen Huvikumpu

Om du vill att ditt barn ska gå på en finskspråkig avdelning ska du välja Hällby förskola när du söker förskoleplats. Här är pedagogerna både finsk- och svenskspråkiga. Vi arbetar med samma pedagogik, omsorg och lek som på förskolans övriga tre avdelningar. Skillnaden är att vi talar finska så mycket som möjligt för att ditt barn, du själv eller barnets andra förälder har det som modersmål. 

Läs mer om Hällby förskolas finska avdelning Huvikumpu

Det här gäller om ditt barn är sverigefinne

Hitta menyer och läs om maten i förskolan

Alla kommunala förskolorna har en gemensam meny. Maten lagas av en kock i förskolans eget kök eller transporteras från ett förskole- eller skolkök  som ligger nära. En stor del av maten är ekologisk.

Läs mer om maten på förskolorna

Läs om hur kommunen jobbar med ekologisk mat

Så jobbar vi

Rolig, trygg och lärorik utbildning 

I våra förskolor får ditt barn en bra start för sin skolgång. Alla våra förskolor arbetar utifrån skollagen och förskolans läroplan. Hos oss får barnen en utbildning som lägger grunden för barnets livslånga lärande.

Målet är att utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för varje barn. Barnen lär sig genom lek, utforskande, skapande och socialt samspel, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Här kan du läsa läroplanen för förskolan.

Kurser på Uppsala universitet

I de kommunala förskolorna arbetar både barnskötare och förskollärare. Alla som är anställda på våra förskolor har möjligheter att utvecklas i sitt yrke med kurser. Många av de kurser som vi erbjuder är på Uppsala universitet, vilket gör att vi få en högre andel medarbetare med en akademisk examen.

Löpande utbildning inom förskolan gör också att vi tillsammans kan hålla oss uppdaterad på den senaste kunskapen. Allt tillsammans gör att vi kan ge ditt barn den bästa utbildningen och omsorgen på våra förskolor.

Varje barn har rätt att få omsorg

I förskolans läroplan finns omsorg med som en grundläggande del. Bland annat säger man att omsorg tillsammans med utveckling och lärande bildar en helhet för utbildningen inom förskolan.

Varje barn ska få just trygg omsorg i förskolan. Förskolan arbetar för att varje barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje som det ser i att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i en grupp.

I förskolan får barnen möjligheter att upptäcka och förundras, pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Det skapar förutsättningar för att barnen utvecklar en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer.

Förskolans utbildning ska lägga grunden för att varje barn ska förstå vad demokrati är. Här lär sig barnen om alla människors lika värde, om jämställdhet och om solidaritet med de svaga och utsatta. Vi förbereder barnen på att ta ansvar och vara delaktiga i samhället, med de rättigheter och skyldigheter som det innebär i ett demokratiskt samhälle. 

De behov och intressen som barnen har ligger till grund för hur vi utformar miljön och planerar utbildningen i förskolan. Det är ytterligare ett exempel på barnens delaktighet och inflytande i förskolan.

Läs om hur Växthusets förskola arbetar med demokrati och delaktighet med sagan om Bockarna Bruse.

Lära sig matematik i samtal om dinosaurier

Våra barnskötare och förskollärare stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen kan vara planerad, men den kan också uppstå spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Det kan till exempel handla om att ditt barn lär sig om matematik under en skogspromenad.

Eller att de lär sig naturvetenskap och utvecklar sitt språk under samtal om dinosaurier, vatten eller rymden. 

Barnen utvecklas genom lek, språk och skapande

I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt bildar de sig en uppfattning om sig själva och om andra människor. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, språk, samarbete och problemlösning.

På förskolan lägger vi stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska. Barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Hos oss får barnen tid, rum och ro till sitt eget skapande i form av exempelvis bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Som vårdnadshavare har du inflytande

Förskolan arbetar för att ditt barn ska utvecklas till en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande människa. Som vårdnadshavare har du möjlighet till inflytande och att delta i kvalitetsarbetet på förskolan, till exempel på föräldramöten och i den årliga enkätundersökningen. Vi har en nära dialog med dig för att både du och ditt barn ska vara trygga och nöjda hos oss.

Samarbetsbroschyr om samarbetet mellan vårdnadshavare och förskolan/familjedaghemmet (vonbahrsforskola.uppsala.se).