Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Välkommen ​ till Uppsala!

Det händer spännande saker i Uppsala, det har det alltid gjort. En plats för intressanta investeringar och en hållbar framtid. En plats för samarbeten och möjligheter. En plats för nyskapande och tradition. En plats för lärande och utveckling.

Fler och fler söker sig till Uppsala. Kanske tack vare det dynamiska läget med utvecklingen av fyra järnvägsspår till Stockholm och en ny järnvägsstation i södra Uppsala.

Kanske tack vare närheten till allt inom Uppsala, där bland annat nya kollektivtrafikslösningar i form av spårväg ska byggas, så att du slipper lägga onödig tid på transport eller lämna ett stort klimatavtryck.

Kanske tack vare det internationella företagsklimatet, med en stark laganda som gör det smidigare att skapa och driva verksamheter och att vi erbjuder företagsservice på företagarnas villkor.

Kanske är det tillgången på avancerad spetskompetens, med ett unikt stöd för innovation och nyföretagande, topprankade universitet och företagsinkubatorer som samarbetar och ger synergi.

Antagligen spelar alla roll. Uppsala är en internationell tillväxtmotor där kunskap i världsklass samverkar med framåtblickande innovationsdriv.

Det gör Uppsala till en av de mest intressanta plasterna i världen – för dig som både vill skala upp din verksamhet och livet.

Välkommen till Uppsala!

Almedalen 2024

För att hålla takten i Uppsalas utveckling och samtidigt nå våra högt uppsatta klimatmål behöver vi samarbeta och locka hit fler investerare och företagare. Målet med närvaron under årets Almedalsvecka är att berätta om möjligheterna som finns i ett växande Uppsala. Uppsala kommun arrangerar tre seminarier under Almedalsveckan. Boka plats och läs mer (uppsala.se)

Uppsala fortsätter att utvecklas starkt

 • Sveriges fjärde största stad.
 • Mer än 240 000 invånare idag​.
 • 3 000 nya bostäder byggs varje år.
 • 2 000 nya jobb skapas varje år​.
 • Starkt växande näringsliv​.
 • Över 23 000 företag.
 • Fyra nya företag startar varje dag.

320 000 invånare år 2050​

År 2050 förväntas vi vara fler än 320 000 invånare i Uppsala. För att växa hållbart och på ett förutsägbart sätt så har Uppsala kommun, Region Uppsala och staten tecknat ett avtal som möjliggör nya bostadsområden och arbetsplatser i en miljö som kopplas samman i en förstärkt transportinfrastruktur. ​

Ta del av Uppsalas stadsutvecklingsprojekt

Karta_mipim 12.png

Ett stadigt växande näringsliv

Uppsalas näringsliv kan förenklat delas in i tre delar: exportindustri, affärstjänster och vardagliga verksamheter. De är starkt beroende av varandra och påverkar på olika sätt tillväxten i antal arbetstillfällen och omsättning, och affärerna och relationerna mellan dem skapar en hållbar tillväxt för hela Uppsala. 

Näringsliv och företagande

Uppsalas fyra fokusbranscher

Uppsala har fyra starka fokusbranscher som ständigt växer och bidrar till samhällets utveckling. Nu stärks dessa branscher genom klusterutveckling för att underlätta samarbete och attraktion av till exempel talang och kapital. De kunskapsintensiva arbetsplatserna i kommunen finns inom flera olika branscher. Life science, grön utveckling och digital utveckling dominerar. Tillväxten inom de kunskapsintensiva företagen bidrar till att utveckla och bredda övriga branscher inom näringslivet inklusive besöksnäringen och bidrar till samhällets utveckling. Samordnande och klustertänk inom de kunskapsintensiva branscherna ger ringar på vattnet även för övriga branscher och företag.

 • Digtal utveckling
 • Grön utveckling
 • Life science
 • Besöksnäring

Klimatprotokollet – ett hållbart Uppsala

 • 38 000 anställda samarbetar för ett hållbart Uppsala.
 • Företag, offentliga verksamheter, universitet, föreningar.
 • Fossilfritt 2030, klimatpositivt 2050.
 • Koldioxidutsläppen minskade 26 procent på tre år.
 • Samverkan, inspiration, kunskapsutbyte och projekt.

Läs mer om klimatprotokollet

Välkommen att kontakta:

Charlotte Skott

Näringslivsdirektör

Telefon:
0705665558

Christian Blomberg

Stadsbyggnadsdirektör

Telefon:
0725693911

Ida Bylund Lindman

Avdelningschef Hållbarhetsavdelning

Telefon:
0725196496