Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Den södra entrén till framtidens Uppsala 

Läs mer på Utvecklingsbolagets webbplats: SUSAB - Vi skapar framtidens Uppsala

Sju kilometer söder om Uppsala sker just nu avstampet för ett av Sveriges största utvecklingsprojekt genom tiderna. Att det sker just i Bergsbrunna är ingen tillfällighet. Varje dag pendlar 40 000 personer mellan Uppsala och Stockholm. Det gör sträckan till den mest pendlingstäta i hela Sverige. Med ett strategiskt läge nära Stockholm och Arlanda finns stora möjligheter att utveckla området för att stärka Uppsala, Mälardalen och Sverige.

Bergsbrunna

Stark tillväxt lägger grunden

Uppsala växer mer än snittet bland övriga städer i Sverige. År 2050 beräknas antalet invånare vara 330 000. Två universitet och en kunskapsintensiv exportindustri driver utvecklingen och näringslivet växer snabbare än företagssektorn i riket. I snitt startas drygt fyra nya företag per dag och inom tio år beräknas 20 000 nya arbetstillfällen skapas.

Staten investerar 16,1 miljarder

Staten, Uppsala kommun och Region Uppsala har tecknat ett avtal om ett investeringspaket i miljardklassen. Förhandlingarna ledde fram till det som idag kallas fyrspårsavtalet med två nya järnvägsspår till Stockholm. I avtalet ingår också en ny stadsnod och järnvägsstation i Bergsbrunna, 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna samt en ny spårväg.

Uppsala kommun och Region Uppsala är starka och drivande parter i genomförandet.

Partnerskap möjliggör framtidens Uppsala

I stadsnoden kring den nya järnvägsstationen ska det göras plats för nya arbetsplatser, service och handel. Platsen är ett A-läge för kommersiell utveckling och förvaltning med stor potential att attrahera nya etableringar. Region Uppsala planerar för nya lokaler, Uppsala universitet söker nya forskningslägen och större företagsetableringar väntas följa efter. För att skapa goda förutsättningar för nya näringslivsetableringar i området har Uppsala kommun beslutat att bilda ett utvecklingsbolag tillsammans med kommersiella fastighetsaktörer.

Illustration Uppsala
    

  • Projektet omfattar cirka 340 000 - 550 000 kvm kommersiell yta.
  • Området blir del av en ny blandstad med 20000 nya bostäder och 20000 nya arbetsplatser.
  • Moderna kontor, hotell och centrumfastigheter med attraktivt läge för restauranger, gym, butiker och annan service.
  • Miljöcertifierade byggnader.
  • Järnvägsstationen och spårvägen ger unika kommunikationsmöjligheter.

Om partnerskapsmodellen

Partnerskapsmodellen bygger på att utvalda investerare blir delägare i utvecklingsbolaget tillsammans med Uppsala kommun. Med ömsesidigt ägande säkerställs tidigt intresse och engagemang för utvecklingen av området från fastighetsbolagen. Det gör det också möjligt att hålla ett högt tempo i utvecklingsarbetet samtidigt som de ekonomiska riskerna för kommunen minimeras. Kommunen behåller demokratisk insyn i projektet och kontroll över detaljplanebesluten. Bolaget bildas 2024.

Tidsplan för projekt

 

Vill du veta mer?

För mer information om projektet kontakta:

Tobias Fröberg
Projektansvarig
Uppsala kommun
Telefon: 018-727 84 94
E-post: tobias.froberg@uppsala.se

Jonas Lindell
Catella Corporate Finance
Jonas.lindell@catella.se