Fairtrade City

 1. I korthet


  Fairtrade City 2016

  Uppsala är diplomerad som en Fairtrade City – ett resultat av samverkan mellan kommunen och andra lokala aktörer. Målet är mer rättvis handel och etisk konsumtion i hela kommunen

  Läs målsättningarna och handlingsplanen för arbetet med Fairtrade City 2017

  Fäll ihop
 2. Diplomering med krav på utbildning och information


  Fairtrade City är en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör

  • etisk upphandling
  • aktivt informationsarbete
  • ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser.

  Arbetet leds av en styrgrupp som ska representera hela lokalsamhället.
  Läs mer på Fairtrade Sveriges webbplats

  Fäll ihop
 3. Registrera ditt företag eller idrottsförening


  Uppsala ska lämna in en förnyelseansökan inför diplomering Faritrade City 2017.

  Företag och föreningar som säljer eller använder Fairtrade-märkta produkter kan registrera sitt företag eller förening för att öka chanserna att Uppsala får förnyad diplomering. 
  Registrera ditt företag eller din idrottsförening

  Fäll ihop
 4. Vad du som medborgare kan göra


  Du kan bidra till utvecklingen genom att välja Fairtrade-märkta produkter när du handlar.

  Genom att välja Fairtrademärkta varor bidrar du bland annat till att:

  • Odlare och anställda får bättre ekonomiska villkor.
  • Motverka barnarbete.
  • Främja ekologisk produktion
  • Investera i samhällen.

  Läs om vad du kan göra som konsument  (PDF, 144 KB)

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Styrgrupp Fairtrade City

  Namn Titel och organisation
  Ilona Szatmari Waldau
  Styrgruppsordförande
  ilona.szatmari-waldau@uppsala.se
  Kommunalråd
  Uppsala kommun
  Andreas Haesert
  Samordnare
  andreas.haesert@uppsala.se
  Samordnare
  Uppsala kommun
  Christer Solander
  christer.solander@uppsala.se
  Ambassadörskontakt
  Styrelseledamot
  Vision
  Anders Göranzon
  anders.goranzon@svenskakyrkan.se
  Styrelseledamot
  Fair Trade Shop Globalen
  Charlotte Backlund
  charlotte.backlund@bilda.nu
  Styrelseledamot
  Studieförbundet Bilda
  Claes Hedström
  claes.hedstrom@svenskakyrkan.se
  Styrelseledamot
  Svenska kyrkan Uppsala
  Fanny Persson
  fanny.persson@coop.se
  Styrelseledamot
  Konsumentföreningen Svea
  Henric Engström
  henric.eng@gmail.com
  Styrelseledamot
  Handelsanställdas förbund
  Annette Röör
  ann57roo@hotmail.se
  Styrelseledamot
  Handelsanställdas förbund
  Magnus Andersson
  magnus.andersson@sensus.se
  Styrelseledamot
  Sensus Studieförbund
  Olivia Novotny Bill
  olivia.novotny.bill@sensus.se
  Styrelseledamot
  Sensus Studieförbund
  Bertil Högberg
  bertilh@bredband.net
  Styrelseledamot
  Uppsala Missionskyrka
  Loa Mothata
  loa.mothata@pol.uppsala.se
  Fritidspolitiker
  Uppsla kommun
  Stefan Hanna
  stefan.hanna@uppsala.se
  Kommunalråd
  Uppsala kommun
  Fredrik Annell-Berger
  Fredrik@brink-berger.se
  Styrelseledamot
  Företagarna Uppsala
  Matti von Magius
  info@uppsalahandelsforening.se
  Styrelseledamot
  Upsala Handelsförening
  Fäll ihop