Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

  Använd upp och nedåt-pil för att välja alternativ. Tryck enter för att söka på det valda alternativet.
  Alla
  Pågående
  Gällande (Laga Kraft)
  Läser in karta symbol Läser in karta
  Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

  Lista med detaljplaner sida 6

  1561 detaljplaner
  1. Pågående detaljplan - Startskede Diarienummer: PBN 2023-003291

   Syftet med planläggningen är att möjliggöra att befintliga verksamheten som finns inom fastigheten idag kan få planstöd.

  2. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-587

  3. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2013/2

   Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av cirka 200 bostadslägenheter samt ca 800 kvadratmeter för handel.

  4. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2009/26

   Detaljplaneområdet ligger i ett av Uppsalas mest attraktiva lägen i omedelbar närhet till resecentrum. Bebyggelsen kommer att innehålla cirka 150-200...

  5. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P88/2

  6. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 03-JÄR-316

  7. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 03-75:597

  8. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380K-P2021/5

   Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en återvinningscentral, drivmedelsförsäljning och centrumverksamhet. Motivet till planläggning är att...

  9. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2013/1

   Planen syftar till att möjliggöra handel med annat än skrymmande varor och/eller sällanköpsvaror samt att möjliggöra bebyggelse på det område där en...

  10. Gällande detaljplan Laga kraft: | Aktbeteckning: 0380-P2015/11

   Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bredare bro genom att kvartersmark planläggs som gatumark, samt att säkra rådighet över mark- och...