Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380K-P2024/4

Syftet med detaljplanen är att ändra tillåten markanvändningen (industri) till att även bekräfta befintlig markanvändning i form av tränings- och kontorslokaler. Syftet är också att begränsa användningen industri till att endast omfatta laboratorium, hantverk, och småskalig tillverkning och produktion med hänsyn till närbelägen läkemedelsindustri.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Linus Wickman

Telefon:
018-7261760