Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2022-003383

Syftet med planläggningen är att skapa förutsättningar för en omvandling av två befintliga gårdshus till bostadslägenheter.

Fastigheten ligger i kvartet Sulan, drygt en kilometer från Vaksala torg och Gränby centrum. Fastigheten gränsar mot Vaksalagatan, Salabacksgatan och Årstagatan.

Planprocessen är i skede: Granskning
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om granskning

Datum för granskning

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som ett granskningsutlåtande och publiceras i granskningsskedet.

Kontakt

Valerija Bandic

Telefon:
018 727 45 47