Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Du kan bara få tillåtelse att elda upp en byggnad av dessa två skäl:

 • Brandförsvaret behöver ett övningsobjekt.
 • Byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp.
Anmäl eldning av byggnad
 • Om du vill elda upp en byggnad måste du först anmäla det till miljöförvaltningen. Du måste anmäla skriftligt i god tid innan den planerade eldningen. Du får betala en timavgift enligt kommunens miljöbalkstaxa för handläggningen. Avgiften är 1 150 kronor per timme.

  Om ditt skäl är att brandförsvaret behöver ett övningsobjekt:

  Innan du anmäler måste du kontakta brandförsvaret och komma överens med dem om att byggnaden kan eldas upp i övningssyfte.

  Brandförsvaret eldar inte upp byggnader i övningssyfte mellan 31 april – 31 augusti eller när brandrisken är hög.

  Om ditt skäl är att byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp:

  Du måste ha ett besiktningsutlåtande eller analysprotokoll som visar att byggnaden är angripen av en aggressiv art av hussvamp. 

  Det finns flera olika arter av hussvamp. Men det är bara svampar av släktet Serpula som gör att du får elda upp en byggnad. Skälet är att undvika spridning av sporer i omgivningen.

  Ibland är eldning inte lämpligt. Det är då viktigt att du inte river eller flyttar angripet virke utan lämpliga skyddsåtgärder.

 • Om du vill elda upp byggnaden av skälet att brandförsvaret behöver ett övningsobjekt, ange kontaktperson på brandförsvaret under övriga upplysningar.

 • Miljöförvaltningen beslutar

  Miljöförvaltningen besvarar din anmälan med ett beslut. Du får betala en timavgift enligt kommunens miljöbalkstaxa för handläggningen. Avgiften är 1150 kronor per timme.

  Du kan behöva rivningslov eller rivningsanmälan

  Om miljöförvaltningen beviljar din ansökan ska du även ta reda på om du behöver rivningslov eller rivningsanmälan, samt informera och rådfråga brandförsvaret  om eldningen.

  Ingen övning när brandrisken är hög

  Brandförsvaret eldar inte upp byggnader i övningssyfte mellan 31 april och 31 augusti eller när brandrisken är hög.

  Brandförsvaret och miljöförvaltningen bedömer risker

  I byggnader finns oftast elektronik och annat som räknas som farligt avfall. Om du fått tillstånd att elda en byggnad måste du ta bort allt farligt avfall från byggnaden och transportera bort det innan byggnaden tänds på.

  Brandförsvaret och miljöförvaltningen besöker byggnaden tillsammans med fastighetsägaren för att bedöma risker som eldningen kan medföra. Till exempel bedömer de risken för förorening av närliggande vattendrag och dricksvattenbrunnar samt risken för olägenhet för närboende. De undersöker också om det finns miljöfarliga ämnen i byggnaden. 

  Du måste alltid följa de instruktioner som brandförsvaret ger. 

 • Ta hand om avfallet på miljöriktigt sätt

  En byggnad som ska rivas är avfall enligt  miljöbalken  och allt avfall ska tas omhand på ett miljöriktigt sätt. I miljöbalken och avfallsförordningen finns hänsynsregler och bestämmelser som rör eldning av hus. När det gäller byggavfall blir miljönyttan störst om avfallet förbränns i ett kraftvärmeverk som producerar både värme och elström. Då blir även utsläppen små. Därför bör brännbart avfall i första hand transporteras till en återvinningscentral.

Kontakta miljöförvaltningen

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
Kontakta Uppsala brandförsvar
Telefon:
018-727 30 00
Postadress:
Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala
Postadress:

Uppsala kommun

UPK 5200

Box 1023

751 40 Uppsala

Aktuellt inom bygga, riva och installera

Bygglovhjälpen

Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första gången. Bygglovhjälpen är ett digitalt verktyg som leder dig till rätt information och berättar vad du behöver få med dig när du skickar in en ansökan. Du är alltid välkommen att höra av dig till någon av våra bygglovhandläggare så reder vi ut ditt ärende tillsammans!