Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

  Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma kan du göra en anmälan om oro, ofta kallad orosanmälan. Anmälan kan göras för barn och ungdomar till och med 20 år och som är folkbokförda i Uppsala kommun.

  Det räcker med att du är orolig för att barn eller ungdom far illa för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är sedan socialförvaltningen som utreder på vilket sätt barnet kan behöva stöd. Anmälan registreras hos socialnämnden.

  Du kan vara anonym

  Som privatperson kan du kan välja att vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn i anmälan.

 2. Så behandlar vi anmälan om oro

  När en anmälan om oro registreras gör en socialsekreterare en så kallad förhandsbedömning för att se om det är aktuellt att påbörja en utredning tillsammans med familjen.

  För att ta reda på barnets behov av stöd eller skydd pratar vi med vårdnadshavarna, barnet och andra personer som finns i barnets naturliga nätverk och som är viktiga för familjen. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

  I samtalen fokuserar vi på:

  • barnets behov
  • vårdnadshavarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och vårdnadshavarnas förmåga.

  Inom fyra månader ska det finnas ett förslag på vilken hjälp som blir bäst för barnet.

 3. Beslut om hjälp, stöd eller skydd

  Det vanligaste är att socialsekreteraren tillsammans med barnets vårdnadshavare kommer överens om vad familjen behöver för att göra situationen bättre. Om barnet har fyllt 15 år kan vi erbjuda hjälp utan vårdnadshavarnas samtycke – om barnet själv vill det.

  Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Då ansöker socialnämnden för barn och unga om en åtgärd som kallas LVU – vård med stöd av Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga. En sådan LVU-ansökan gör socialnämnden hos domstol och bara i ett läge som är mycket allvarligt eller farligt för barnet.

  Många tjänstepersoner har anmälningsskyldighet

  Den som är anställd i en verksamhet som rör barn och unga, till exempel skola, fritid, hälso- och sjukvård, tandvård är enligt lag skyldig att anmäla om det finns oro för att ett barn far illa. I det fallet kan anmälaren inte vara anonym.

  Du kan läsa mer om anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens webbplats

 4. Till anmälan om oro

  Anmälan om oro kan du göra via e-tjänst dygnet runt, men om du registrerar den efter kontorstid hanterar socialförvaltningen den nästkommande vardag.

  Är ditt ärende angeläget bör du därför efter kontorstid istället kontakta socialjouren på telefonnummer 018–15 00 00. Om det gäller en akut situation där det är fara för liv och hälsa ring 112.

  Du kan också anmäla oro via telefon under kontorstid på 018-727 43 00.

  Du kan bifoga en eller flera filer till din anmälan. Filerna kan vara av typen pdf, word eller bild (till exempel png, jpg, bmp, tiff).

  Du som anmäler i tjänsten har möjlighet att ladda ner en kopia av anmälan.

  Anmäl misstanke om att barn och unga far illa, e-tjänst

 5. Kontakt

  Kontakt – anmäl misstanke om att barn och unga far illa

  Du kan anmäla misstanke om att barn och unga far illa via länk på den här sidan.

  Du kan också anmäla misstanke om att barn och unga far illa via telefon 018-727 52 30. Vid akuta ärenden eller om du önskar vara anonym ring 018-727 43 00.

  Telefontider:

  Måndag–torsdag 09.00–16.00 
  Fredag 09.00–16.00

  Alla dagar lunchstängt 11.45–12.45

  Vill du nå oss utanför kontorstid kan du ringa till socialjouren på telefon 018-15 00 00.

  Om det gäller en akut situation där det är fara för liv och hälsa ring 112.

  Telefon:
  018-727 52 30
  Besöksadress:
  Svartbäcksgatan 44
  Postadress:
  Socialförvaltningen barn och unga, Svartbäcksgatan 44, 753 75 Uppsala

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala kommun söker dig som vill bli familjehem

  Har du en trygg livssituation och tid, engagemang och tålamod? Just nu finns det flera barn och ungdomar som behöver ett extrahem.

 • Jag bryr mig

  Att vara den som bryr sig är att ge omtanke och tid till någon som behöver lite extra stöd. Just nu söker vi avlösare, kontaktpersoner, ledsagare och stödfamiljer till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Så arbetar vi med socialt stöd till barn, unga och familj

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.