Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Anmäl misstanke om att barn och unga far illa

  Om du är orolig för hur ett barn mår eller har det hemma kan du göra en anmälan om oro, ofta kallad orosanmälan. Anmälan kan göras för barn och ungdomar till och med 20 år och som är folkbokförda i Uppsala kommun.

  Det räcker med att du är orolig för att barn eller ungdom far illa för att göra en anmälan, dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Det är sedan socialförvaltningen som utreder på vilket sätt barnet kan behöva stöd. Anmälan registreras hos socialnämnden.

  Som privatperson kan du kan välja att vara anonym, men tänk då på att inte uppge ditt namn i anmälan.

 2. Så behandlar vi anmälan om oro

  När en anmälan om oro registreras gör en socialsekreterare en så kallad förhandsbedömning för att se om det är aktuellt att påbörja en utredning tillsammans med familjen.

  För att ta reda på barnets behov av stöd eller skydd pratar vi med vårdnadshavarna, barnet och andra personer som finns i barnets naturliga nätverk och som är viktiga för familjen. Målet är att vi tillsammans ska komma fram till vilket stöd barnet behöver.

  I samtalen fokuserar vi på:

  • barnets behov
  • vårdnadshavarnas förmåga att tillgodose barnets behov
  • familj- och miljöförhållanden som kan påverka barnet och vårdnadshavarnas förmåga.

  Inom fyra månader ska det finnas ett förslag på vilken hjälp som blir bäst för barnet.

 3. Beslut om hjälp, stöd eller skydd

  Det vanligaste är att socialsekreteraren tillsammans med barnets vårdnadshavare kommer överens om vad familjen behöver för att göra situationen bättre. Om barnet har fyllt 15 år kan vi erbjuda hjälp utan vårdnadshavarnas samtycke – om barnet själv vill det.

  Om det under utredningen kommer fram allvarliga missförhållanden kan vi behöva ingripa mot vårdnadshavarens vilja. Då ansöker socialnämnden för barn och unga om en åtgärd som kallas LVU – vård med stöd av Lag 1990:52 med särskilda bestämmelser om vård av unga. En sådan LVU-ansökan gör socialnämnden hos domstol och bara i ett läge som är mycket allvarligt eller farligt för barnet.

  Många tjänstepersoner har anmälningsskyldighet

  Den som är anställd i en verksamhet som rör barn och unga, till exempel skola, fritid, hälso- och sjukvård, tandvård är enligt lag skyldig att anmäla om det finns oro för att ett barn far illa. I det fallet kan anmälaren inte vara anonym.

  Du kan läsa mer om anmälningsskyldighet på Socialstyrelsens webbplats

 4. Till anmälan om oro

  Anmälan om oro kan du göra via e-tjänst dygnet runt, men om du registrerar den efter kontorstid hanterar socialförvaltningen den nästkommande vardag. Är ditt ärende angeläget bör du därför efter kontorstid istället kontakta socialjouren på telefonnummer 018–15 00 00. Om det gäller en akut situation där det är fara för liv och hälsa ring 112.

  Du kan bifoga en eller flera filer till din anmälan. Filerna kan vara av typen pdf, word eller bild (till exempel png, jpg, bmp, tiff).

  Du som anmäler i tjänsten har möjlighet att ladda ner en kopia av anmälan.

  Anmäl misstanke om att barn och unga far illa, e-tjänst

  Driftinformation: E-tjänsten är stängd för underhåll onsdagen den 1 december kl. 19.00-23.59. 

 5. Kontakt

  Kontakt - anmäl misstanke om att barn och unga far illa

  Har du några frågor är du är välkommen att rådgöra med socialförvaltningens handläggare på telefon 018-727 52 30.

  Telefontider:

  Måndag–torsdag 9.00–16.00 
  Fredag 9.00-15.00
  Lunchstängt 11.45–12.45

  Vill du nå oss utanför kontorstid kan du ringa till socialjouren på telefon 018–15 00 00.

  Om det gäller en akut situation där det är fara för liv och hälsa ring 112.

  Telefon:
  018-727 52 30
  Besöksadress:
  Hamnesplanaden 3
  Postadress:
  Socialförvaltningen barn och unga, Hamnesplanaden 3, 753 75 Uppsala

Nyheter om socialt stöd till barn, unga och familj

 • Evenemang på internationella dagen mot våld mot kvinnor

  Hör bland annat journalisten Kerstin Weigl prata om sitt arbete med att dokumentera tio år av fall i Sverige där en kvinna blivit dödad av sin partner. Uppsala kommuns jämställdhetsråd och Stadsbiblioteket bjuder in till kväll för att uppmärksamma internationella dagen mot våld mot kvinnor 25 november.

 • Uppsala deltar på FN-möte om hållbar utveckling

  Uppsala är en av fyra svenska städer som gjort en frivillig lokal uppföljning av sitt arbete med de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Rapporten, Uppsalas Voluntary Local Review, presenteras i samband med ett FN-möte om hållbar utveckling som inleds idag.

 • Så ska Uppsala kommun kraftsamla för psykisk hälsa framöver

  Utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet kring psykisk hälsa i alla skolformer, ta fram uppsökande metoder för att nå barn och unga som idag inte deltar i fritidsaktiviteter och återkommande följa upp effekten av olika insatser som görs. Det är några av medskicken från den nya rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa i Uppsala 2021”, som idag godkändes av kommunstyrelsen.

Se fler nyheter

Kampanjer