Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Om du riskerar att bli av med ditt boende kan du få stöd av vräkningsförebyggarna vid boendeenheten. De arbetar förebyggande tillsammans med andra delar av kommunen, olika myndigheter, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar.

Risk för vräkning

De vanligaste orsakerna till att du riskerar att bli vräkt är att

 • hyran/avgiften inte har betalats
 • hyran/avgiften har betalats för sent
 • det har kommit in störningsanmälningar
 • det har kommit in anmälningar om vanvård/sanitär olägenhet.

Om en hyresvärd eller bostadsrättsförening har för avsikt att vräka/avhysa dig måste de meddela detta till socialnämnden. Boendeenheten jobbar på uppdrag av socialnämnden och alla meddelanden (missiv) om avhysning registreras av vräkningsförebyggarna på boendeenheten. Det är sedan Kronofogdemyndigheten som verkställer avhysningen.

Stöd från Boendeenheten

När vräkningsförebyggarna får information om att du riskerar att bli vräkt kontaktar de dig i första hand via brev och erbjuder stöd och råd. Stödet är helt frivilligt och tanken är att det ska kunna bidra med hjälp för att undvika att du blir av med din bostad.

Stödet kan exempelvis bestå i att skapa en dialog mellan dig och hyresvärden eller hjälpa till att ansöka om andra kommunala insatser som du kan ha rätt till.

Vräkningsförebyggarna närvarar vid alla avhysningar i Uppsala kommun som ett stöd för dig som blir avhyst. 
 
Har du fått ett brev med rubriken Ditt boende är i fara hittar du telefonnummer direkt till Vräkningsförebyggarna. Det går också bra att e-posta dem på vrakningsforebyggare@uppsala.se 

Boendeenheten

Telefon

018-727 62 00

Telefontider
Måndag: 10.00–11.30
Tisdag: 10.00–11.30
Onsdag: telefonen stängd
Torsdag: 10.00–11.30
Fredag: 14.00–16.00

Adress

Salagatan 18 C

Jourtider
Måndag: 13.00–16.00
Tisdag: 13.00–16.00
Onsdag: 13.00–16.00
Torsdag: 13.00–16.00
Fredag: 10.00–12.00

E-post

boendefragor@uppsala.se

vrakningsforebyggare@uppsala.se

 

Nyheter om socialt stöd till vuxna

 • ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

  Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst. Samhällsvägledarna Basem och Evin reflekterar över året som gått och är mycket positiva.

 • Nya bestämmelser för skyddat boende

  Skyddat boende utgör ofta det första avgörande steget för våldsutsatta personer och barn att ta sig bort från farliga situationer och förövare. Från och med 1 april 2024 träder en ny lagstiftning för skyddat boende i kraft, vilket markerar en betydelsefull förbättring i skyddet och stödet för dessa sårbara grupper.

 • Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

  Många människor som har blivit utsatta för våld eller sexuell exploatering tvekar att söka hjälp hos socialtjänsten. Uppsala kommuns stödverksamhet Nexus utökar därför möjligheten till anonyma stödsamtal från 1 mars.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.