Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du som är hemlös kan få stöd genom modellen Bostad först. Det innebär att du får

  • hjälp med egen bostad
  • stödinsatser för att klara av att bo kvar i bostaden.

  Målet med Bostad först är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin bostad på samma villkor som alla andra hyresgäster. 

  Det finns inte några krav på drogfrihet eller på att ta emot behandling. Men du behöver samtycka till att ta emot besök från boendestödjare minst en gång i veckan. 

  Bostad först i Uppsala sker i samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsalahem och Uppsala Stadsmission.
  Mer information om Bostad först (bostadforst.se).

 2. Vem Bostad först vänder sig till

  Bostad först vänder sig till dig som

  • är hemlös sedan en lång tid och befinner sig i akut bostadlöshet
  • lider av psykisk ohälsa och/eller missbruk men som inte behöver omfattande stöd dygnet runt
  • bedöms klara av ett eget boende utifrån hyreslagens krav (sköta bostaden, betala hyra i tid och inte störa grannar)
  • inte kan ordna bostad på annat sätt.

  Även du som har hyresskuld kan beviljas Bostad först.

 3. Så går det till

  Ansökan och utredning

  Det första steget är att ansöka om Bostad först. Efter det utreder kommunen din ansökan och bedömer om du har rätt till bistånd i form av Bostad först.

  En utredning tar vanligtvis cirka 3 månader men kan pågå upp till 6 månader. Under utredningen behöver du delta på flera utredningssamtal.

  Du som beviljas Bostad först

  Boendeplan

  Du som beviljas Bostad först är med och tar fram din boendeplan. Boendeplanen beskriver vilket stöd du behöver för att kunna bo kvar i din bostad. Boendeplanen tas fram tillsammans med medarbetare på Uppsala Stadsmission och Bostad först-teamet på kommunen. 

  Besök från boendestödjare

  Du behöver samtycka till att ta emot besök från boendestödjare från Uppsala Stadsmission minst en gång i veckan. Hur ofta besöken sker beror på hur stort behov av stöd du har och vilka insatser som finns beskrivna i boendeplanen. Det kan vara besök varje dag eller en gång i veckan.

  Bostadskontrakt

  Du kan ansöka om förstahandskontrakt tillsammans med din handläggare. Det är Uppsalahem som godkänner dig som förstahandshyresgäst om du har skött ditt boende under ett år och inte har någon hyresskuld till någon hyresvärd.

 4. Ansök om Bostad först

  Du kan ansöka om Bostad först

  • muntligen
  • via e-post.

  Se kontaktuppgifter för att ansöka om Bostad först.

  Du behöver ansöka om Bostad först på egen hand. Vi tar inte emot remisser från andra myndigheter eller organisationer.

  Du behöver också styrka din identitet genom id-handling eller på något annat sätt som vi bedömer som tillräckligt.

 5. Samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsalahem och Uppsala Stadsmission

  Bostad först i Uppsala sker i samarbete mellan Uppsala kommun, Uppsalahem och Uppsala Stadsmission.

  På Uppsala kommun arbetar Bostad först-teamet. De består av en teamledare och en socialsekreterare på socialförvaltningens boendeenhet.

  På Uppsala Stadsmission arbetar en case manager och flera boendestödjare med Bostad först. 

  Du kan träffa dem som arbetar med Bostad först på Mikaelsgården. Det är en öppen dagverksamhet som ger stöd till dig som lever i hemlöshet, har ett beroende, psykisk ohälsa eller andra sociala problem.
  Läs mer om Mikaelsgården (uppsalastadsmission.se).

 6. Kontakt

  Träffa oss

  Bostad först-teamet finns på Mikaelsgården tisdagar 13.00–15.00 för att svara på frågor, ta emot ansökningar eller hålla utredningssamtal. 

  Mikaelsgården ligger på Skolgatan 24, bredvid Mikaelskyrkan. Närmaste busshållplats heter Skolgatan.
  Sök resa på ul.se.

  Ring oss

  Teamledare Bostad först, Uppsala kommun, 018-727 14 32

  Föreståndare på Mikaelsgården, Uppsala Stadsmission, 0730-75 37 57 eller 018-16 03 33

  Skicka e-post

  bostadforst@uppsala.se

Nyheter om socialt stöd till vuxna

 • ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

  Ett år har gått sedan Uppsala kommun inledde satsningen med samhällsvägledare för att nå ut till fler med information om svensk socialtjänst. Samhällsvägledarna Basem och Evin reflekterar över året som gått och är mycket positiva.

 • Nya bestämmelser för skyddat boende

  Skyddat boende utgör ofta det första avgörande steget för våldsutsatta personer och barn att ta sig bort från farliga situationer och förövare. Från och med 1 april 2024 träder en ny lagstiftning för skyddat boende i kraft, vilket markerar en betydelsefull förbättring i skyddet och stödet för dessa sårbara grupper.

 • Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

  Många människor som har blivit utsatta för våld eller sexuell exploatering tvekar att söka hjälp hos socialtjänsten. Uppsala kommuns stödverksamhet Nexus utökar därför möjligheten till anonyma stödsamtal från 1 mars.

Se fler nyheter

Så arbetar vi med socialt stöd till vuxna

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.