Ordningsvakter

 1. I korthet


  Kommunen anlitar ordningsvakter som går runt i centrala Uppsala och delar av Gottsunda under eftermiddagar och kvällar. Deras uppgift är att öka tryggheten, i första hand genom att prata och ta kontakt med människor som verkar och rör sig i områdena. De har också befogenhet att ingripa i hotfulla situationer.

  Fäll ihop
 2. Komplement till polisen


  Ordningsvakterna är ett komplement till polisen. Kommunen har tillstånd att anlita ordningsvakter till och med 31 maj 2020.

  Möjlighet att aktivt ingripa

  För att ordningsvakterna ska kunna ingripa aktivt, genom att exempelvis avvisa eller omhänderta personer, har kommunen sökt och fått tillstånd för så kallade LOV 3-områden i centrum och i Gottsunda. Inom LOV 3-områdena har alla ordningsvakter befogenhet att ingripa med stöd av lag. Det gäller även de ordningsvakter som arbetar i gallerior och vid Resecentrum, som alltså också kan agera utanför byggnaderna.

  Arbetar parvis

  Ordningsvakterna arbetar alltid två och två. I centrala Uppsala arbetar normalt fyra vakter. I Gottsunda varierar bemanningen efter behov. De har på sig reglementsenliga ljusblåa kläder och en gul reflexväst.

  Fäll ihop
 3. Här arbetar ordningsvakterna


  Centrala Uppsala

  Området i centrala Uppsala är cirka en halv kvadratkilometer stort och sträcker sig mellan Väderkvarnsgatan, Strandbodkilen, Bangårdsgatan, Östra Ågatan och S:t Olofsgatan. Även  Årummet längs med Fyrisån, Stadsträdgården, Vasaparken och Carolinaparken patrulleras.  Klicka på kartan för bild i större format. 

  Karta över centrala Uppsala där kommunala ordningsvakter får patrullera

  Gottsunda

  Området i Gottsunda är knappt 0,2 kvadratkilometer och täcker området runt Gottsunda Centrum, parkeringen, Treklangen och idrottshallen. Lina Sandells park och Stenhammarsparken (Mötesplats Gottsunda) ingår också.

  Karta över området i Gottsunda där ordningsvakter patrullerar

  Fäll ihop