Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunen anlitar ordningsvakter som ronderar i centrala Uppsala under eftermiddagar och kvällar. Deras uppgift är att öka tryggheten, i första hand genom att prata och ta kontakt med människor som verkar och rör sig i områdena. De har också befogenhet att ingripa vid uppkomna ordningstörningar.

 2. Komplement till polisen

  Ordningsvakterna är ett komplement till polisen. Kommunen har tillstånd att anlita ordningsvakter under en tidsperiod som bestäms av polisen.

  Möjlighet att aktivt ingripa

  För att ordningsvakterna ska kunna ingripa aktivt, genom att exempelvis avvisa eller omhänderta personer, har kommunen sökt och fått tillstånd för så kallade LOV 3-områden (3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter) i centrum. Inom LOV 3-områdena har alla ordningsvakter befogenhet att ingripa med stöd av lag. 

  Ordningsvakterna är skyldiga att inom sitt förordnandeområde (arbetsområde) ingripa vid ordningsstörning eller på polismans order, och ska ses som polisens förlängda arm. Ordningsvakterna får även omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats.

  Arbetar parvis

  Ordningsvakterna arbetar alltid två och två. I centrala Uppsala arbetar normalt sex vakter. De har på sig reglementsenliga ljusblåa kläder och en gul reflexväst.

 3. Här arbetar ordningsvakterna

  Centrala Uppsala

  Området i centrala Uppsala sträcker sig mellan Väderkvarnsgatan, Strandbodkilen, Bangårdsgatan, Östra Ågatan och Råbyleden. 

  Socialtjänstens kontor på Svartbäcksgatan 44, Bolandsgatan 10, Valthornsvägen 1C och Salagatan 18.

  Stadsbiblioteket och Uppsala Stadsarkiv, Dragarbrunn 11:1 och Svartbäcksgatan 17. Centralgaraget vid Resecentrum med infart från Stationsgatan, Centralpassagen, Uppsala stadshus, Vaksalagatan 15.

  Även Årummet längs med Fyrisån, Stadsträdgården samt Mikaelsparken patrulleras. 

  city_ordningsvakter 2023.jpg

  Badplatser

  Under sommaren patrullerar en mobil patrull ordningsvakter med stöd av LOV 2 (2 § lagen (1980:578) om ordningsvakter) eller väktare utifrån behov även vissa av kommunens badplatser.

  Ordningsvakterna samarbetar med kommunens ungdomsjour och ska både öka tryggheten och förebygga skadegörelse vid Uppsalas badstränder.

  Läs mer om kommunens badplatser här https://www.uppsala.se/badplatser

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • ”Trygghetsvandringar är ett effektivt verktyg”

  I Uppsala kommun arbetar vi trygghetsskapande och brottsförebyggande för att förhindra eller försvåra för brott. En metod för att öka tryggheten i ett område är att genomföra trygghetsvandringar.

 • Ordningsvakter på Resecentrum från tidig morgon

  Från måndag 1 april kommer ordningsvakter finnas på Resecentrum från tidig morgon. ”Det här är en åtgärd vi gör för att öka tryggheten vid resecentrum och centralpassagen”, säger Andreas Croner, utvecklingsledare, Uppsala kommun.

 • Medborgarlöftet för Resecentrum har gett resultat

  Medborgarlöftet för Resecentrum är avslutat, och insatserna har gett resultat. Arbetet för att öka tryggheten på platsen fortsätter nu med nya metoder och tillsammans med fler aktörer.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Beredskapsveckan

  Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att stärka motståndskraften hos invånarna och bidra till att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris eller ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby, Kvarngärdet och Löten

  Gränby, Kvarngärdet och Löten är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa ett tryggt och trivsamt närområde där människor har goda möjligheter till jobb och aktiv fritid.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Krisberedskap och civilt försvar

  Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.