Nattvandra

På många ställen runt om i kommunen finns grupper av nattvandrare. Genom att nattvandra ställer du upp för ungdomar som behöver stöd på helgkvällar och nätter. 
Hitta nattvandringsgrupper på nattvandring.nu.