Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

När du nattvandrar ställer du upp för unga som är ute på eftermiddagar, kvällar och nätter. Du är ett viktigt stöd och en trygg vuxen som skapar positiva relationer med ungdomarna du möter.

Vuxennärvaro på tider och platser där vuxennärvaron är låg

Många unga som är ute på sena eftermiddagar, kvällar och nätter saknar trygga vuxna. Som nattvandrare är du där, frågar hur någon mår, lyssnar, plåstrar om eller kallar på hjälp i vissa fall.

Tillsammans med andra nattvandrare fungerar du som stöd, förebild och social trygghet för unga som är ute på platser där vuxennärvaron är låg. Det minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld.

Uppsala ungdomsjour samordnar nattvandring tillsammans med Uppsalas lokala nattvandrarföreningar och i samverkan med stiftelsen nattvandring.nu .

Du som vuxen kan nattvandra

Du behöver vara 18 år eller äldre för att nattvandra. Du ska vara en god förebild för ungdomarna som du möter. Du nattvandrar alltid tillsammans med en eller flera andra, aldrig ensam. Du ska vara nykter och drogfri.

Du väljer om du vill nattvandra regelbundet eller någon gång ibland.

Börja nattvandra

Vi söker nattvandrare eftersom behovet av trygga vuxna ute i samhället är stort, inte minst under pågående pandemi. Du som nattvandrar tar personligt ansvar för att hålla avstånd och undvika smittspridning.

Anmäl dig till din lokala nattvandrarförening eller till Uppsala ungdomsjour, uppsalaungdomsjour@uppsala.se.

Om du vill vara med att starta upp en lokal nattvandrargrupp där du bor kontaktar du Uppsala Ungdomsjour och/eller stiftelsen nattvandring.nu för mer information.

Nattvandrargrupper i Uppsala

Det finns grupper av nattvandrare i följande områden:

 • Stenhagen
 • Gottsunda
 • Eriksberg (tillfällig paus på grund av få vandrare)
 • Sunnersta
 • Årsta/Sala Backe
 • Sävja
 • Liljefors/Gränby
 • Kvarngärdet
 • Storvreta
 • City
 • Vattholma (tillfällig paus på grund av få vandrare)
 • Björklinge
Kontakta Uppsala ungdomsjour

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Uppsala kommun – en del av Sveriges beredskap

  Uppsala kommun deltar för fjärde året i rad i Krisberedskapsveckan. Precis som förra året blir veckan digital och målet är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Vi tog tillfället i akt att intervjua Magdalena Sjelin och Helena Niwong som jobbar som beredskapssamordnare på enheten för krisberedskap och civilt försvar på Uppsala kommun för att höra deras tankar kring just beredskap.

 • Välkommen till ett spännande digitalt öppet hus på brandförsvaret

  Nu är det dags för brandförsvarets digitala öppet hus. Då kan du bland annat följa med på en spännande rundvandring på en brandstation. Kanske går larmet?

 • Nu upphör krisledningsnämnden

  Uppsala kommuns krisledningsnämnd initierades, med anledning av coronapandemin, i mars 2020. Nu är pandemin i ett läge där krisledningsnämnden inte längre behövs. Därför fattades idag beslut om att upphöra med krisledningsnämnden.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Minskad smittspridning är ditt ansvar

  Minskad smittspridning är ditt ansvar. De val du gör kan både rädda liv och göra så att vi snabbare kan återgå till ett vanligt liv. Men det går att hitta på massa roliga aktiviteter som kan utföras på ett omtänksamt sätt. Håll avstånd, vänd om det är för mycket folk på platsen och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

 • Håll avstånd på restaurangen

  Tillsammans minskar vi smittspridningen

 • Prisregn över Uppsala

  Prisregnet över Uppsala verkar aldrig ta slut. Det är vi stolta över och hoppas att du firar med oss. Och även om vi är bäst så arbetar vi hela tiden vidare mot nya mål. Här finns ett axplock av våra priser och sidan fylls på med jämna mellanrum.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen tillsammans med de som bor och arbetar i stadsdelarna gör för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen tillsammans med de som bor och arbetar i stadsdelarna gör för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.