Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

När du nattvandrar ställer du upp för unga som är ute på eftermiddagar, kvällar och nätter. Du är ett viktigt stöd och en trygg vuxen som skapar positiva relationer med ungdomarna du möter.

Vuxennärvaro på tider och platser där vuxennärvaron är låg

Många unga som är ute på sena eftermiddagar, kvällar och nätter saknar trygga vuxna. Som nattvandrare är du där, frågar hur någon mår, lyssnar, plåstrar om eller kallar på hjälp i vissa fall.

Tillsammans med andra nattvandrare fungerar du som stöd, förebild och social trygghet för unga som är ute på platser där vuxennärvaron är låg. Det minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld.

Uppsala ungdomsjour samordnar nattvandring tillsammans med Uppsalas lokala nattvandrarföreningar och i samverkan med stiftelsen nattvandring.nu .

Du som vuxen kan nattvandra

Du behöver vara 18 år eller äldre för att nattvandra. Du ska vara en god förebild för ungdomarna som du möter. Du nattvandrar alltid tillsammans med en eller flera andra, aldrig ensam. Du ska vara nykter och drogfri.

Du väljer om du vill nattvandra regelbundet eller någon gång ibland.

Börja nattvandra

Behovet av trygga vuxna ute i samhället är stort. För att börja nattvandra anmäler du intresse via e-post till Uppsala ungdomsjour: uppsalaungdomsjour@uppsala.se

Nattvandrargrupper i Uppsala

Det finns grupper av nattvandrare i följande områden:

 • Björklinge
 • Bälinge
 • City
 • Eriksberg (tillfällig paus på grund av för få vandrare)
 • Gottsunda
 • Kvarngärdet
 • Liljefors/Gränby
 • Luthagen/Stabby
 • Stenhagen
 • Sunnersta
 • Sävja
 • Storvreta
 • Vattholma (tillfällig paus på grund av för få vandrare)
 • Årsta/Sala Backe

Starta ny nattvandrargrupp i ditt område

Om du saknar en nattvandrargrupp i ditt område och vill vara med att starta upp en där du bor, kan du kontakta Uppsala Ungdomsjour och stiftelsen nattvandring.nu.

Kontakt:

uppsalaungdomsjour@uppsala.se

info@nattvandring.nu

Kontakta Uppsala ungdomsjour

Telefon

072-593 63 98

Telefontid: tisdag–fredag 9.00–22.00

E-post

uppsalaungdomsjour@uppsala.se

 

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • ”Trygghetsvandringar är ett effektivt verktyg”

  I Uppsala kommun arbetar vi trygghetsskapande och brottsförebyggande för att förhindra eller försvåra för brott. En metod för att öka tryggheten i ett område är att genomföra trygghetsvandringar.

 • Ordningsvakter på Resecentrum från tidig morgon

  Från måndag 1 april kommer ordningsvakter finnas på Resecentrum från tidig morgon. ”Det här är en åtgärd vi gör för att öka tryggheten vid resecentrum och centralpassagen”, säger Andreas Croner, utvecklingsledare, Uppsala kommun.

 • Medborgarlöftet för Resecentrum har gett resultat

  Medborgarlöftet för Resecentrum är avslutat, och insatserna har gett resultat. Arbetet för att öka tryggheten på platsen fortsätter nu med nya metoder och tillsammans med fler aktörer.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Beredskapsveckan

  Beredskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att stärka motståndskraften hos invånarna och bidra till att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris eller ytterst krig. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby, Kvarngärdet och Löten

  Gränby, Kvarngärdet och Löten är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa ett tryggt och trivsamt närområde där människor har goda möjligheter till jobb och aktiv fritid.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Krisberedskap och civilt försvar

  Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.