Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

När du nattvandrar ställer du upp för unga som är ute på eftermiddagar, kvällar och nätter. Du är ett viktigt stöd och en trygg vuxen som skapar positiva relationer med ungdomarna du möter.

Vuxennärvaro på tider och platser där vuxennärvaron är låg

Många unga som är ute på sena eftermiddagar, kvällar och nätter saknar trygga vuxna. Som nattvandrare är du där, frågar hur någon mår, lyssnar, plåstrar om eller kallar på hjälp i vissa fall.

Tillsammans med andra nattvandrare fungerar du som stöd, förebild och social trygghet för unga som är ute på platser där vuxennärvaron är låg. Det minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld.

Uppsala ungdomsjour samordnar nattvandring tillsammans med Uppsalas lokala nattvandrarföreningar och i samverkan med stiftelsen nattvandring.nu .

Du som vuxen kan nattvandra

Du behöver vara 18 år eller äldre för att nattvandra. Du ska vara en god förebild för ungdomarna som du möter. Du nattvandrar alltid tillsammans med en eller flera andra, aldrig ensam. Du ska vara nykter och drogfri.

Du väljer om du vill nattvandra regelbundet eller någon gång ibland.

Börja nattvandra

Vi söker nattvandrare eftersom behovet av trygga vuxna ute i samhället är stort, inte minst under pågående pandemi. Du som nattvandrar tar personligt ansvar för att hålla avstånd och undvika smittspridning.

Anmäl dig till din lokala nattvandrarförening eller till Uppsala ungdomsjour, uppsalaungdomsjour@uppsala.se.

Om du vill vara med att starta upp en lokal nattvandrargrupp där du bor kontaktar du Uppsala Ungdomsjour och/eller stiftelsen nattvandring.nu för mer information.

Nattvandrargrupper i Uppsala

Det finns grupper av nattvandrare i följande områden:

 • Björklinge
 • Bälinge
 • City
 • Eriksberg (tillfällig paus på grund av få vandrare)
 • Gottsunda
 • Kvarngärdet
 • Liljefors/Gränby
 • Luthagen/Stabby
 • Stenhagen
 • Sunnersta
 • Sävja
 • Storvreta
 • Vattholma (tillfällig paus på grund av få vandrare)
 • Årsta/Sala Backe
Kontakta Uppsala ungdomsjour

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Insatser för att upptäcka narkotika bland unga har gett resultat

  Under våren har Uppsala kommun och polisen fortsatt att arbeta med riktade insatser för att upptäcka unga som använder narkotika i offentlig miljö. Insatserna har gett goda resultat och förhindrat att unga far illa.

 • Nytt program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande arbete

  Uppsala kommun har tagit fram ett program för trygghet, säkerhet och brottförebyggande arbete. Det sammanfattar kommunens övergripande strategiska arbete inom området och fokuserar på trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser över tid.

 • Samhällsvägledare ska öka kunskapen om svensk socialtjänst

  Under våren har desinformation om svensk socialtjänst fått stor spridning i utländska mediekanaler. Nu inleder Uppsala kommun i samverkan med Uppsala moské ett arbete för att öka kunskapen om socialtjänstens uppdrag och om vilket stöd familjer kan få. En del i arbetet är att rekrytera samhällsvägledare.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala uppmärksammas

  Uppsala har höga ambitioner och mål i alla sina verksamheter, vilket har uppmärksammats och resulterat i flera priser som vi är glada, tacksamma och stolta över. Här kan du läsa mer om dessa priser. Förhoppningsvis fylls listan på med fler snart igen.

 • Krisberedskapsveckan

  Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.