Kontaktvägar för dig som behöver stöd

 1. Stöd och hjälp för riskgrupper


  Svenska kyrkan Uppsala

  Svenska kyrkan Uppsala erbjuder samtalsstöd för dig som känner dig ensam, isolerad eller orolig på grund av coronaviruset.

  Telefon: 018-430 38 08

  Samtalskontakt och hjälpinsatser hos Svenska kyrkan Uppsala

  Röda korset Uppsala

  Röda Korset och Svenska kyrkan Uppsala erbjuder praktiskt stöd till dig som tillhör en riskgrupp och inte kan ta dig ut från hemmet. Du kan till exempel få hjälp att handla mat, rasta hunden och med transport.

  Telefon: 018-14 32 17

  Ge och få hjälp under coronakrisen på Röda korset webbplats

  Storvreta innebandyklubb

  Via Storvreta innebandyklubb kan du som bor i Storvreta- och Uppsalaområdet få hjälp att handla dagligvaror. Du betalar enbart för de varor som du behöver handla.

  Telefon: 076-023 23 03

  Storvreta IBK erbjuder gratis hjälp med inköp

  Fyrisgården

  Om du behöver hjälp med handlingen så kan du ringa till Fyrisgården. Petter på Fyrsigården svarar i telefon 13.00–14.00 varje vardag och hjälper gärna med inhandling av mat, medicin eller något annat som kan behövas. Du kan också ringa enbart för att prata.

  Telefon: 070-473 62 40

  Om du inte har möjlighet att ringa under Petters telefontid kan du ringa till Fyrisgårdens expedition på 018-23 87 44.

  Frälsningsarmén Uppsala

  Frälsningsarmén erbjuder praktisk hjälp med bland annat att handla mat. De erbjuder också samtal för den som önskar.

  Telefon: 073-920 93 73

  Hopp Uppsala – församlingen Livets Ord

  Hopp Uppsala kan hjälpa dig med praktiska saker som att handla. De kan också vara en samtalspartner. 

  Telefon: 018-489 80 50

  Uppsala stadsmission

  Telefon: 018-16 03 30

  Fäll ihop
 2. Stöd för äldre


  Anhörigcentrum

  Hos anhörigcentrum arbetar anhörigkonsulenter och demensvårdskonsulenter, syn- och hörselinstruktörer, samt anhörigstödjare. De erbjuder stödsamtal, information och rådgivning som kan underlätta för dig och din närstående i vardagen.

  Telefon: 018-727 92 00
  E-post: anhorigcentrum@uppsala.se

  Anhörigcentrum kan också hjälpa dig att kontakta olika funktioner i samhället och vara med och stötta vid till exempel vårdplanering och utredning. 

  Samariterhemmet – samtalsmottagning för äldre

  Samariterhemmet erbjuder samtal per telefon med legitimerade psykoterapeuter. 

  Telefon: 073-074 78 23

  Boka tid för samtal via Samariterhemmets webbplats

  Träffpunkter 65+

  Träffpunkter 65+ erbjuder samtalsstöd för dig som känner dig ensam. Du är välkommen att ringa på vardagar klockan 9–16 och prata med en hälsopedagog eller aktivitetshandledare.

  Telefon: 018-727 48 80

  Äldreombudsmannen i Uppsala – samtalsstöd för äldre

  Du som känner dig ensam och vill prata med någon är välkommen att ringa vår äldreombudsman. 

  Telefon: 018-727 12 39

  Äldrelinjen (Mind)

  Äldrelinjen riktar sig till dig som är över 65 år, som mår psykiskt dåligt eller som bara behöver någon att prata med. Deras telefon är bemannad av utbildade volontärer. 

  Telefon: 020-22 22 33

  Se Äldrelinjens öppettider på deras webbplats

  Fäll ihop
 3. Stöd och hjälp om du känner dig utsatt eller hotad


  Kvinnoboendet Siri

  Kvinnoboendet Siri är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn, vilka utsatts för våld i nära relation. Du kan ringa dygnet runt för information eller förfrågan om plats. 

  Telefon: 018-727 83 00

  Kvinnoboendet Siris verksamhet och stöd

  Kvinnofridslinjen

  Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Hit kan du ringa dygnet runt om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor.

  Telefon: 020-50 50 50

  Kvinnobyrån (Uppsala stadsmission)

  Kvinnobyrån erbjuder flera olika typer av stöd till dig som har blivit utsatt för hot och våld i en nära relation. Här finns möjlighet till olika typer av samtalsstöd – individuella stödsamtal, krissamtal och deltagande i samtalsgrupper. Stödet syftar till att bearbeta våldet, bryta isolering och hitta gemenskap. De erbjuder också stöd i myndighetskontakter, juridisk rådgivning och stöd i ditt föräldraskap.

  Telefon: 018–16 03 32

  Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

  Hit kan du vända dig om du vill ha hjälp att sluta utsätta en partner för våld.

  Telefon: 018-13 46 00

  Nexus resurscentrum

  Nexus är en stödverksamhet för dig som blir utsatt för hot eller våld av din partner eller före detta partner, av släktingar eller någon annan närstående. 

  Telefon: 018-727 52 47 och 0761-01 99 97

  Boka tid eller kontakta Nexus resurscentrum

  TRIS (hedersrelaterat våld och förtryck)

  TRIS står för Tjejers Rätt i Samhället och arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Till TRIS nationella jourtelefon kan du vända dig till anonymt för att få stöd och råd.

  Telefon: 0774-40 66 00

  Tris jourverksamhet

  Uppsala kommuns socialjour

  Socialjouren hjälper dig kvällar, nätter och helger om du behöver akut hjälp av socialtjänsten. 

  Telefon: 018-15 00 00

  Kontakta socialjouren och läs mer om deras stöd

  Uppsala kvinnojour

  Uppsala Kvinnojour erbjuder stödsamtal, juridisk rådgivning, praktiskt stöd och skyddat boende till kvinnor och tjejer som blivit utsatta för någon form av våld. Utöver stöd i Uppsala Kvinnojours lokaler ger de stöd via telefon, mail och videosamtal.

  Telefon: 018-10 10 49

  Telefon- och mejljour hos Uppsala kvinnojour

  Uppsala tjej- och transjour

  Uppsala tjej- och transjour har stödverksamhet på nätet för tjejer (cis och trans) och unga transpersoner. De har tystnadsplikt, ingen anmälningsplikt och du som kontaktar dem bestämmer själv vad du vill prata om.

  Chatta med Uppsala tjej- och transjour

  Fäll ihop
 4. Stöd och hjälp för barn, unga och vårdnadshavare


  Anhörigcentrum

  Hos anhörigcentrum arbetar anhörigkonsulenter och demensvårdskonsulenter, syn- och hörselinstruktörer samt anhörigstödjare. De erbjuder stödsamtal, information och rådgivning som kan underlätta för dig och din närstående i vardagen.

  Telefon: 018-727 92 00
  E-post: anhorigcentrum@uppsala.se

  Anhörigcentrum kan också hjälpa dig att kontakta olika funktioner i samhället och vara med och stötta vid till exempel vårdplanering och utredning. 

  Barnens rätt i samhället, Bris

  Barn som vill tala med en vuxen kan ringa Bris. Hos Bris kan du som är under 18 år även chatta eller mejla med en kurator. 

  Telefon: 116 111

  Ring, mejla eller chatta med Bris

  Bris vuxentelefon

  Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att tala med kring frågor och oro som rör barn. Hos Bris kan du få stöd att prata med barn om coronaviruset. 

  Telefon: 0771-50 50 50

  Bris stöd för vuxna om barn

  Föräldralinjen (Mind)

  Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Samtalen kan handla om stora eller små problem kring barn oavsett ålder. 

  Telefon: 020-85 20 00

  Se Föräldralinjens öppettider på deras webbplats

  Mottagningsenheten barn och unga

  Till mottagningsenheten kan du som är barn eller ungdom ringa om du är orolig för hur du har det hemma. Du som är vuxen och känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, kan också kontakta oss.

  Telefon: 018-727 52 30

  Mottagningsenheten vuxen

  Mottagning vuxen tar emot ansökningar och anmälningar när det gäller personer  som är 21 år och äldre då det gäller missbruk av alkohol, droger eller spel.

  Telefon: 018-727 52 30

  Mångfaldsbyrån Esmeraldas digitala studiehjälp

  Mångfaldsbyrån Esmeralda erbjuder digital studiehjälp till högstadie- och gymnasieelever i form av en facebookgrupp. Den är bemannad med läxvärdar, som är studenter som pluggar diverse ämnen på Uppsala universitet. Tanken är att elever (eller deras föräldrar om de själv inte har möjlighet) kan gå med i gruppen och ställa frågor, samt få direktkontakt med läxvärdarna.

  Facebookgrupp: Esmeraldas digitala studiehjälp på Facebook

  Rädda Barnen – Tips och råd om corona

  Rädda Barnens barnpsykologer ger råd till barn och vuxna om hur du får den förändrade vardagen att fungera och hur du kan minska oron. 

  Ta del av råd på Rädda barnens webbplats

  Trappan – stöd till barn och ungdomar

  Trappan ger stöd till dig som är 5–20 år och som har bekymmer i familjen. De kan även stötta dig som är förälder. 

  Telefon: 018-727 15 80

  Trappan – stöd till barn och ungdomar

  Fäll ihop
 5. Hjälp i krissituationer och vid olyckor


  Vid akut nödsituation och fara för liv, egendom eller miljö: 112

  Ring 112 om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

  Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80

  Jourhavande medmänniska är en ideell förening som bedriver jourtelefon- och chattverksamhet för dig som önskar någon att tala med. De tar emot samtal alla dagar mellan klockan 21–06.

  Självmordslinjen (Mind): 90 101

  Vänd dig till Självmordslinjen om du har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. 
  Se Självmordslinjens öppettider på deras webbplats

  Fäll ihop