Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Många vill engagera sig för att hjälpa drabbade. Uppsala kommun samordnar inte frivilliga utan hänvisar alla som vill hjälpa till vidare till frivilligorganisationer. 

Uppsala kommun hanterar andra viktiga uppdrag för privatpersoner i form av bland annat vänfamilj, familjehem, jourhem, kontaktpersoner och gode män. Vi behöver alltid fler engagerade Uppsalabor som kan hjälpa till.

Läs mer om att bli vänfamilj

Läs mer om att bli familjehem och jourhem

Läs mer om att bli kontaktperson

Läs mer om att bli god man

Frivilligorganisationer i Uppsala

Uppsala rödakorskrets 

Uppsala rödakorskrets tar emot intresseanmälningar från dig som vill bidra med ditt engagemang i deras lokala insatser kopplat till Ukraina.

I dagsläget finns ett begränsat antal uppdrag, men bedömningen är att nya behov uppstår med kort varsel. Insatser sker i samverkan med kommunen, myndigheter och andra organisationer.

Besök Uppsala rödkorskrets webbplats.

Om du är i kontakt med ukrainska flyktingar kan du tipsa om webbplatsen Integration Uppsala. Där finns ett kalendarium med aktiviteter som

 • språkträning
 • stöd att fylla i blanketter
 • jourhavande kompis.

Besök Integration Uppsalas webbplats.

Uppsala Stadsmission

Uppsala Stadsmission möter de behov som uppstår. Det du som privatperson kan bidra med främst just nu är ekonomiska gåvor och att bli volontär.

Läs mer på Uppsala Stadsmissions webbplats.

Svenska kyrkan Uppsala

Svenska kyrkans församlingar bidrar på flera sätt till flyktingmottagandet i Uppsala. Ta kontakt med församlingen där du bor och se vad du kan hjälpa till med.

Hitta din församling.

Livets ord i Uppsala

Livets ord bidrar på flera sätt till flyktingmottagandet i Uppsala. Skicka ett mejl till info@livetsord.se och hör vad du kan hjälpa till med.

NybyVision

NybyVision bidrar till flyktingmottagandet bland annat genom att erbjuda svenskundervisning, samhällsorientering, skapande aktiviteter, barnverksamhet, psykosocialt stöd till familjer och enskilda.

Läs mer på NybyVisions webbplats

Erbjuda privat bostad

I första hand ansvarar Migrationsverket för att ge boende till flyktingar. Kommunen kan inte hjälpa till med bostadsförmedling och ingår inte hyreskontrakt med privat­personer.

Var du bor kan påverka flyktingars rätt till ekonomisk ersättning från Migrationsverket

Om du tar emot flyktingar i ditt hem får du ingen ersättning från statliga, regionala eller lokala myndigheter. Flyktingar som ordnar eget boende får betala eventuell hyra själva. De kan dock få annan ekonomisk ersättning från Migrationsverket. Var medveten om att det finns en lista med områden i Uppsala där flyktingar kan bli av med sin ekonomiska ersättning om de bor just där. Det är områden som har sociala och ekonomiska utmaningar. Det är ett sätt att motverka segregationen i områdena och bidra till ett mer hållbart flyktingmottagande.

På Migrationsverkets webbplats kan du söka på en adress och se om den påverkar ekonomisk ersättning från Migrationsverket. Bläddra ner till rubriken ”boende” på länken.

Ta del av Migrationsverkets söktjänst för adresser.

Sprida information till ukrainska flyktingar

Uppsala kommun har tagit fram information som riktar sig till personer som kommer från Ukraina till Uppsala. Materialet är en dubbelsidig A4 för egen utskrift och finns översatt till engelska, ukrainska och ryska. Sprid gärna.

Information till ukrainska flyktingar (engelska) – pdf för utskrift (PDF, 183 KB)

Information till ukrainska flyktingar (ukrainska) – pdf för utskrift (PDF, 153 KB)

Information till ukrainska flyktingar (ryska) – pdf för utskrift (PDF, 274 KB)

All information finns också direkt här på uppsala.se.

Information till ukrainska flyktingar (engelska)

Information till ukrainska flyktingar (ukrainska)

Information till ukrainska flyktingar (ryska)

Organisationer i Sverige och världen

Unicef

Röda korset Sverige

Unhcr

RFSL

Läkare utan gränser

Reportrar utan gränser

Volontärbyrån En samlingsplats med frivilliguppdrag runt om i Sverige som riktar sig specifikt till Ukraina-relaterade frågor.

Läs mer om frivilligorganisationer

Om frivilligorganisationer på krisinformation.se

Frivilliga försvarsorganisationer på msb.se

Nyheter om trygghet, kris och säkerhet

 • Projekt för att minska akut hemlöshet blir permanent

  Under ett år har Uppsala kommun drivit ”Uppsökandeprojekt hemlöshet”. Projektet har handlat om att söka upp människor som lever i akut hemlöshet för att ta reda på hur många det är, se vilket stöd personerna behöver samt erbjuda dem hjälp. Nu övergår projektet till en permanent insats.

 • Uppföljning av handlingsplan för Gottsundaområdet visar på positiv utveckling

  Uppsala kommun har gjort en första uppföljningsrapport om hur arbetet med Handlingsplan för Gottsundaområdet 2021-2030 löper på. Den visar att gemensamma krafter och fokus på långsiktighet gör skillnad och att det finns fortsatta utmaningar.

 • Stärkt stöd till personer som lever i prostitution

  Människor som lever i prostitution och människohandel lever ofta under väldigt svåra förhållanden. Utnyttjandet kan handla om sex, tiggeri, tvångsarbete och att få människor att begå kriminella handlingar. Nu stärker Uppsala kommun arbetet för att ge stöd till utsatta personer.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Uppsala uppmärksammas

  Uppsala har höga ambitioner och mål i alla sina verksamheter, vilket har uppmärksammats och resulterat i flera priser som vi är glada, tacksamma och stolta över. Här kan du läsa mer om dessa priser. Förhoppningsvis fylls listan på med fler snart igen.

 • Krisberedskapsveckan

  Krisberedskapsveckan är en årlig nationell kampanj som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att fler människor ska vara förberedda inför en eventuell kris. Den genomförs alltid vecka 39.

Så arbetar vi med trygghet, kris och säkerhet

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

 • Så arbetar vi med:

  Krisberedskap och civilt försvar

  Det är viktigt att vara förberedd. Arbetet med krisberedskap och civilt försvar ska göra att kommunen kan fortsätta sina viktiga uppdrag även vid samhällskriser, höjd beredskap och i värsta fall krig.

 • Så arbetar vi med:

  Psykisk hälsa

  Uppsala kommun finns för dig genom livet. Att arbeta för psykisk hälsa och att möta och stötta den som behöver är en del av vårt grunduppdrag. Genom breda samarbeten och särskilda satsningar kraftsamlar vi för psykisk hälsa.

 • Så arbetar vi med:

  Gränby och Kvarngärdet

  Gränby och Kvarngärdet är viktiga fokusområden för Uppsala kommun. Här kan du se vad kommunen gör tillsammans med alla som bor och arbetar i området för att skapa en trygg och trivsam miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.