Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Dagverksamhet för dig över 65 år

  Dagverksamheter finns för dig som är 65 år eller äldre och som lever med demenssjukdom, som har haft stroke eller som har behov av fysisk aktivitet.

 2. Anpassade aktiviteter

  På våra dagverksamheter får du social samvaro, trygghet och uppmuntran. Aktiviteterna anpassas efter din dagsform. Aktiviteterna kan exempelvis vara promenader, gymnastik, spel, musik, tidningsläsning eller pratstunder.

  Genom att arbeta med hjärna och händer tränar du figur- och färgseende. Alla övningar är individuellt anpassade så att övningarna inte ska vara för enkla eller för svåra.

 3. Vi arbetar utifrån fyra metoder

  Känsla av sammanhang (KASAM)

  KASAM handlar om att du kan påverka din psykiska hälsa positivt genom att delta i ett sammanhang som känns meningsfullt. Känslan av sammanhang kan till exempel hjälpa dig att klara av stressiga situationer. Det kan bidra till att du får en bättre psykisk hälsa trots att du till exempel är fysiskt sjuk.

  Reminiscence 

  Reminiscens betyder hågkomst eller minne. Metoden bygger på att vi använder upplevelser eller föremål, som till exempel fotografier, från dina barn- och ungdomsår för att få igång en kommunikation. Reminiscensmetoden är ett verktyg för att ge dig med demenssjukdom en ökad självkänsla, trygghet och stärkt identitet. Genom att komma ihåg det som hänt kan du uppleva en känsla av kontroll genom att välja att dela med dig av de minnen du vill berätta om. Läs mer om reminiscens på demenscentrum.se .

  Validation

  Validation är ett förhållningssätt och en metod som vi använder när vi kommunicerar med dig som är som är äldre och har kognitivsvikt. Med hjälp av bekräftelse stöder och stärker vi din självkänsla, vilket minskar risken för stress. Läs mer om validation på demenscentrum.se.  

  De fyra hörnstenarna för hälsosamt åldrande

  På våra dagverksamheter arbetar vi efter de fyra hörnstenarna för hälsosamt åldrande. De fyra hörnstenarna handlar om att:

  • alla ska känna sig välkomna och behövda, oavsett ålder och hälsa
  • alla ska få möjlighet att umgås med andra utifrån sina egna behov
  • fysisk aktivitet får alla att må bättre, där alla deltar utifrån sin egen dagsform
  • god mat och sällskap vid måltider kan påverka hälsan positivt. 
 4. Nio dagverksamheter med olika inriktning

  Se en film om Dagverksamhet 65+ på youtube.com.

  Alla dagverksamheter har olika inriktningar och varierande öppettider. Några har även öppet på kvällar och helger.

  Det finns nio dagverksamheter i Uppsala kommun:

 5. Du behöver ett biståndsbeslut

  För att delta i en dagverksamhet behöver du ett biståndsbeslut. Du ansöker om biståndsbeslut hos kommunens biståndshandläggare.

  När du har fått ett biståndsbeslut kan du eller din anhöriga diskutera med oss och handläggaren om vilken dagverksamhet som passar dig bäst. Vi utgår från dina önskemål och var det finns plats.

  När du har fått en plats får du en kontaktperson på dagverksamheten som hjälper dig och som ansvarar för din trivsel.

  Se kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare.

 6. Beslut och överklagan

  Om du får avslag på din ansökan ska det tydligt stå varför. Du kan överklaga ett beslut som du inte är nöjd med.
  Läs mer om beslut och hur du kan överklaga.

 7. Du som är anhörig

  Du som anhörig kan få stöd, avlösning och egen tid genom våra dagverksamheter. Vi ordnar också anhörigträffar regelbundet och samarbetar med hemvården, frivilligorganisationer och Anhörigcentrum.

  På Anhörigcentrum kan du få råd och stöd av anhörigkonsulenter och demensvårdskonsulenter i frågor om demenssjukdom.
  Läs mer om Anhörigcentrum.

 8. Om du har frågor kring dagverksamheten

  Kontakta verksamhetschef Linda Alenius
  Telefon:
  018-726 08 94
  Besöksadress:
  Fyrisborgsgatan 1
 9. Kontakt

  Kontakta Seniorguide Uppsala
  Telefon:
  018-727 65 00, måndag–fredag 9.00–12.00, 13.00–16.00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om äldreomsorg och senior

 • Ny träffpunkt för seniorer i Knutby

  Det finns närmare 20 träffpunkter i Uppsala kommun för dig som är över 65 år. Det senaste tillskottet är den mobila träffpunkten i Knutby. Härom veckan fanns möjligheten att få hjälp med teknik och att grilla kolbullar över öppen eld.

 • Anhörigveckan 4–6 oktober - stöd till dig som stöttar någon

  På Anhörigcentrum kan du som hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller en demenssjukdom få stöttning. Under den årliga Anhörigveckan kan du gå på kostnadsfria föreläsningar som kan göra tillvaron lite lättare för dig som anhörig.

 • Seniorfestivalen inspirerade till nya aktiviteter

  Flera tusen besökare kom till Seniorfestivalen på UKK 31 augusti. De provade olika aktiviteter, lyssnade på föreläsningar och fick information om hur de kan engagera sig i föreningar och volontärverksamheter.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Internationella dagen för äldre 2022

  Lördag 1 oktober är det internationella dagen för äldre. Uppsala kommun uppmärksammar det med en rad aktiviteter.

 • Bli äldreambassadör

 • Seniorfestival 31 augusti

  En dag fylld av nya upplevelser, prova på-aktiviteter, föreläsningar, föreningsliv och underhållning

Så arbetar vi med äldreomsorg och senior

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.