Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Sök skola i skolvalet

  • Skolval 2021 startar 11 januari och pågår 11 januari – 1 februari 2021.
  • Som vårdnadshavare får du besked om ditt barns placering senast 12 mars.
  • Ansökningsperiod för byte av skola i skolvalet, om du inte blivit nöjd med ditt barns placering, är 16 – 24 mars.
  • Skolvalet avslutas 30 april.

  Du ska göra ett skolval om du har ett barn som:

  • ska börja förskoleklass.
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan.

  Du ska göra ett skolval i eBarnUngdom även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

  Från och med hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år. 

  Kommunala grundskolor i Uppsala kan inte erbjuda femåringar plats i förskoleklass.

  11 januari får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

  Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår:

  • vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola,
  • kommer att flytta till Uppsala kommun. 

  I skolvalet gäller direktplacering. Det innebär att eleven automatiskt mister sin nuvarande plats när eleven fått en ny placering. För skolbyte under läsår gäller andra regler, se nedan.

  Se en film om hur skolvalet går till, i svensk och engelsk version

  Filmernas datum gäller skolvalet 2020. Filmer med nya, aktuella datum kommer att publiceras under hösten, i tid inför skolval 2021. 

  Hitta och jämför skolor

  I tjänsten Hitta och jämför kan du se alla skolor i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat skolenkäter. Här finns också länk till en skolvalskarta där du genom att klicka i kartan får fram namn på grundskolor.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se  

  Se instruktionsfilm om hur du gör skolval i eBarnUngdom

  För att se filmens textremsa på valfritt språk, klicka på inställningar i menyn under filmen, därefter på undertexter och välj översätt automatiskt. 

  Information om grundskolor hösten 2020, i stället för Öppet hus

  Hösten 2020 kommer kommunala grundskolor inte att anordna några fysiska öppet hus på grund av det rådande läget kring covid-19. Vi publicerar därför inga datum för öppet hus. Du kan i stället läsa om skolorna på deras hemsidor. Här hittar du länkar till kommunala och fristående grundskolors hemsidor, under Hitta & jämför grundskolor.

 2. Ansöka om skolbyte under övrigt läsår

  Från och med höstterminen 2020 genomförs skolbyten endast vid några tillfällen per termin. Inga skolbyten genomförs i slutet av terminerna. Du kan även söka byte under skolvalet inför hösten 2021 men observera att andra regler då gäller. Se regler kring skolval 2021.

  Under läsåret 2020/2021 gäller följande tider för skolbyte:

  Sista ansökningsdag

  Skolstart

  2 augusti

  Vecka 34

  23 augusti

  Vecka 37

  11 oktober

  Vecka 45

  4 december

  Vecka 2 (vårterminen 2021)

  7 mars

  Vecka 14

  För att en ansökan om skolbyte ska vara giltig måste båda vårdnadshavarna logga in i eBarnUngdom och godkänna den. I ansökan om skolbyte kan du göra ett till tre val.

  Normalt sett får du som är vårdnadshavare besked om din ansökan inom några veckor efter sista ansökningsdag.

  Har du frågor om fristående skolors kö och antagning, kontakta aktuell skola.

  Ansök om att byta skola i eBarnUngdom .

 3. Antagningsprinciper

  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn.

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån antagningsprincip om relativ närhet. 

  Läs om Uppsala kommuns regler för antagning till förskoleklass och grundskola

 4. Du som flyttar till eller inom Uppsala

  Om du och ditt barn flyttar till eller inom Uppsala och du vill att ditt barn ska få en skolplacering i Uppsala kommun måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt. Datum för inflytt ska finnas med i kontraktet. Skicka kopia på kontraktet och ditt barns namn till antagning grundskola.

  Sök skolplats i god tid, gärna två månader innan skolstart. 

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan du dömas för folkbokföringsbrott med böter eller fängelse i upp till sex månader eller två år beroende på hur grovt brottet räknas. Lagen trädde i kraft 1 juli 2018.

  Läs om folkbokföringslagen

 5. Du som bor i annan kommun

  Om du bor i en annan kommun och söker kommunal skola i Uppsala kommun kommer din ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Uppsala kommun.

  På grund av att Uppsala kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall.

 6. Resa till och från skola

  I Uppsala kommun finns två former av resor för elever som bor på ett visst avstånd från sin skola. Den ena formen är något som Uppsala kommun tagit initiativ till och ger eleverna, en elevresa. Den andra regleras av skollagen och är en skolskjuts.

  Villkoren för att få elevresa respektive skolskjuts skiljer sig åt. Om resor är en viktig fråga för dig när du väljer skola för ditt barn bör du sätta dig in i reglerna för att bättre kunna bedöma vad valet av skola innebär. Det kan till exempel handla om avstånd till skolor, bostadens närhet till ordinarie busslinjer eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, 

  Läs om att resa till och från skolan.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta.

  När du söker skolskjutsområden i kartan, tänk då på att först av allt markera det läsår din ansökan gäller eftersom det till exempel kan tillkomma skolor mot ett tidigare år.

 7. Sök fritidshem eller fritidsklubb

  Om du har behov av fritidshem inför skolstart, sök direkt när du fått besked om skolplacering.  

  Skolbarn har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Från 1 januari 2020 har barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30, däremot inte innan skoldagen börjar eller under skollov. 

  Erbjudande om placering sker i eBarnUngdom.

  Du kan söka fritidsklubb för barn som går i årskurs 4–6.

  Läs om regler och sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

 8. Klagomål eller synpunkt

  Om du har ett klagomål eller en synpunkt gällande antagning kan du skicka in det genom att följa instruktionerna här:

  Lämna synpunkter eller klagomål på grundskolan

  Du kommer då få ett svar från lämplig tjänsteperson inom kommunen.

  Ett klagomål är inte detsamma som ett överklagande. Om du i klagomålet skriver att du överklagar beslutet kommer det hanteras som ett överklagande enligt nedan.

 9. Överklaga skolplacering

  Alla skolplaceringar bygger på kommunens regler som är beslutade av utbildningsnämnden. Att du inte kan få den skola du vill ha beror antingen på att skolan inte haft möjlighet att ta emot någon ny elev eller att ditt barn inte haft rätt till de lediga platser som uppstått utifrån kommunens regler.

  Om du får ett avslag på en ansökan om skolplacering eller inte får den plats du önskat och vill överklaga det ska du följa den överklagandehänvisning som står i ditt beslut.

  Det är Skolväsendets överklagandenämnd som prövar de skolplaceringsöverklaganden som kommunen får in. I de fall vårdnadshavare anger att de vill överklaga ett beslut om skolplacering skickar antagningen vidare skrivelsen till Skolväsendets överklagandenämnd, om överklagandet inkommit i rätt tid.

  Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet som är skild från Uppsala kommun. Har du frågor om handläggningen av ditt överklagande och när beslutet kommer ska du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd .

 10. Kontakt

  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola.

  I Kontaktcenter på Stationsgatan 12 kan du få hjälp med enklare ärenden som gäller antagning till förskola och skola. Du kan till exempel få information om hur man gör en ansökan till förskola eller grundskola, hjälp med att göra ett byte av förskola eller skola, lägga in och ändra inkomst. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan vi hjälpa dig på plats.

  Med anledning av covid-19 är inte handläggare på plats i kontaktcenter. Handläggare svarar på dina frågor via telefon och e-post.


  Telefon:
  0771-72 70 01, , menyval 3, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress:
  Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Anpassade lärmiljöer gör att elever lär sig mer

  Skärmar, skrivbordscyklar och ”ståskåp” är några exempel på hur lärmiljön i Uppsalas skolor har utvecklats så att det blir lättare för alla barn att hänga med i skolarbetet.

 • Sista remissomgången för ny skola i Gottsunda

  Mellan 29 oktober och 12 november 2020 finns förslag till detaljplan för ny skola i Gottsunda tillgängligt för granskning – alltså en sista remissomgång.

 • Gränbyskolans lärare vann Guldäpplet 2020!

  Det var en glad och stolt Emelie Hahn som tog emot priset på måndagskvällen. I stark konkurrens lyckades hon ta hem en första plats i det stora lärarpriset Guldäpplet. • Prisutdelningen var en del av Guldäpplets dag som i år hölls i princip helt digital.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.