Skolval

 1. Sök skola i skolvalet


  Skolval 2020 
  Nästa års skolval kommer att pågå under perioden 9–31 januari 2020. Vid två tillfällen under hösten 2019 publiceras datum för grundskolors Öppet hus på uppsala.se/skolval, den 30 september och 31 oktober. Information och instruktionsfilmer uppdateras senast under december. 

  Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass.
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan.

  Du ska göra ett skolval i eBarnUngdom även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

  Från och med hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

  9 januari får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

  Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår

  • vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola.
  • kommer att flytta till Uppsala kommun.

  Film om hur skolvalet går till publiceras under december 2019.

  Hitta och jämför skolor

  I tjänsten Hitta och jämför kan du se alla skolor i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat skolenkäter. Här finns också länk till en skolvalskarta där du genom att klicka i kartan får fram namn på grundskolor.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se 

  Sök skola, gör tre val

  När du vet vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du ansöka om plats i eBarnUngdom.

  1. Du ska välja och rangordna tre skolor.  
   Genom att göra ett aktivt val har du möjlighet att påverka vilken skola ditt barn placeras på. Om ditt barn inte kan få plats på valt alternativ deltar ditt barn i urvalet för övriga kommunala skolor utifrån relativ närhet. I första hand sker placeringen på kommunal skola inom skolskjutsområdet, i andra hand på närliggande kommunal skola utanför skolskjutsområdet. 
  2. Den andra vårdnadshavaren måste bekräfta valet innan skolvalsperioden gått ut för att det ska gälla.
  3. Uppdatera e-post och mobilnummer i eBarnUngdom, uppgifterna är obligatoriska.
  4. Vill du öka dina chanser för ditt barn att få plats på samma skola som ett syskon måste du göra ett aktivt val. Placering sker inte automatiskt på samma skola som syskon utan efter relativ närhet och skolskjutsområden.

  Tänk på att:

  • Om du saknar svenskt personnummer ska du ansöka om ett tillfälligt personnummer innan du gör din ansökan.
  • Om du eller ditt barn har skyddad identitet gör du ingen ansökan här utan kontaktar antagning grundskola via telefon eller e-post.
  • Om någon annan än vårdnadshavare ska göra ansökan, till exempel familjehem, kontakta i stället antagning grundskola via telefon eller e-post.

  Se instruktionsfilm om hur du genomför skolval i eBarnUngdom

  Filmen uppdateras senast under december 2019.

  Fäll ihop
 2. Ansöka om skolbyte


  Skolbyte kan ske under hela läsåret. I skolbyte kan du göra 1 till 3 val.

  För att en ansökan om skolbyte ska vara giltig måste båda vårdnadshavarna logga in i eBarnUngdom och godkänna den.

  Ansöker du om byte av skola för ditt barn och det finns plats får du ett erbjudande om placering som måste besvaras innan den är klar. Båda vårdnadshavarna måste godkänna placeringen för att den ska bli giltig. 

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån antagningsprincip om relativ närhet. 

  Ansök om att byta skola i eBarnUngdom.

  Fäll ihop
 3. Antagningsprinciper


  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn.

  Läs om Uppsala kommuns regler för antagning till förskoleklass och grundskola

  Fäll ihop
 4. Du som flyttar till eller inom Uppsala


  Om du och ditt barn flyttar till eller inom Uppsala och du vill att ditt barn ska få en skolplacering i Uppsala kommun måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt. Datum för inflytt ska finnas med i kontraktet. Skicka kopia på kontraktet och ditt barns namn till antagning grundskola.

  Sök skolplats i god tid, gärna 2 månader innan skolstart. 

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan du dömas för folkbokföringsbrott med böter eller fängelse i upp till 6 månader eller 2 år beroende på hur grovt brottet räknas. Lagen trädde i kraft 1 juli 2018.

  Läs om folkbokföringslagen

  Fäll ihop
 5. Du som bor i annan kommun


  Om du bor i en annan kommun och söker kommunal skola i Uppsala kommun kommer din ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Uppsala kommun.

  På grund av att Uppsala kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall.

  Fäll ihop
 6. Resa till och från skola


  I Uppsala kommun finns två former av resor för elever som bor på ett visst avstånd från sin skola. Den ena formen är något som Uppsala kommun tagit initiativ till och ger eleverna, en elevresa. Den andra regleras av skollagen och är en skolskjuts.

  Villkoren för att få elevresa respektive skolskjuts skiljer sig åt. Om resor är en viktig fråga för dig när du väljer skola för ditt barn bör du sätta dig in i reglerna för att bättre kunna bedöma vad valet av skola innebär. Det kan till exempel handla om avstånd till skolor, bostadens närhet till ordinarie busslinjer eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, 

  Läs om att resa till och från skolan.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta.

  Fäll ihop
 7. Sök fritidshem eller fritidsklubb


  Om du har behov av fritidshem inför skolstart, sök direkt när du fått besked om skolplacering.  

  Skolbarn har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Erbjudande om placering sker i eBarnUngdom.

  Fritidsklubb kan du söka för ditt barn som går i årskurs 4-6.

  Läs mer om regler och rättigheter:

  Sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

  Fäll ihop
 8. Överklaga skolplacering


  Placeringen bygger på kommunens regler som är beslutade av utbildningsnämnden. Om du får ett avslag på en ansökan om skolplacering eller inte får den plats du önskat och vill överklaga det ska du följa den besvärshänvisning som står i ditt beslut.

  Fäll ihop
 9. Öppet hus och informationsmöten på skolor 2019


  Många skolor ordnar informationsträffar eller öppet hus där du får veta mer och kan ställa frågor. Vi uppdaterar listan vid två tillfällen under hösten, 30 september och 31 oktober 2019.

  Skola Datum  Typ av möte Plats
  Almtunaskolan 9/1 2020 17.30-18.30
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Skolans matsal 
  Almunge skola

  16/1 2020
  18.00-19.00 

  22/1 2020
  18.00-19.00

  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass

  Informationsmöte för blivande elever och vårdnadshavare i åk 4

  Almunge skola, förskoleklassens rum


  Almunge skolas matsal

  Ansgarskolorna - Fridhemsskolan

  15/1 2020
  19.00-20.30

  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass

  Förskoleklassens lokal, Fridhemsskolan

  Ansgarskolorna - Källskolan 16/1 2020
  18.30-20.00
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Förskoleklassens matsal
  Bergaskolan

  22/1 2020
  18.00-19.00

  Öppet hus och  informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass

  Bergaskolans lågstadium, förskoleklassen

  Björklinge skola 9/1 2020
  18.00
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Matsalen
  Björkvallsskolan 20/1 2020
  18.00-20.00
  Öppet hus och informationsmöte för blivande elever och vårdnadshavare i åk 6 Björkvallsskolan
  Bälinge skola 2/12 2019
  16.30-18.30
  Informationsmöte för vårdnadshavare och blivande elever i förskoleklass  Herrgårds-
  byggnaden
  Börje skola      
  Danmarks skola

  16/1 2020
  16.30-18.00

  Öppet hus och informationsmöte med gemensam information kl. 17.00 för vårdnadshavare till blivande elever i  förskoleklass och sökande till åk 1-5. Förskoleklass klassrum en våning upp i den lilla skolbyggnaden.
  Domarringens skola 15/1 2020
  18.00 
  Informationsmöte för vårdnadshavare till elever i blivande förskoleklass I musiksalen,
  plan 2
  Ekuddenskolan 13/1 2020
  17.00-18.00
  Öppet hus för vårnadshavare till blivande elever i  förskoleklass  Ekuddenskolan
  Eriksbergsskolan 15/1 2020
  18.00-19.30
  Öppet hus för elever och vårdnadshavare till blivande åk 7

  Eriksbergsskolan

  Eriksskolan 11/1 2020
  11.00-13.00
  Öppet hus och informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Hela skolan
  Flogstaskolan 21/1 2020
  18.00 
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass 

  Skolans matsal

  Fredrika Bremerskolan 15/1 2020
  18.00-19.00

  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i  förskoleklass

  Skolans matsal
  Funbo skola

  16/12 2019
  18.00-19.00

  Öppet hus och informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass

  Klassrum 2B, en trappa upp

  Gamla Uppsala skola 14/1 2020
  18.00-19.00
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Klassrum,
  ingång A. 
  Gluntens Montessoriskola 27/11 2019
  18.00-19.00

  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass, åk 1, 2 och 3

  I klassrum, vägvisning från ingången

  Gottsundaskolan

  27/11 2019
  18.00

   

  16/1 2020
  18.00

  Öppet hus och informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i åk 6 och 7

  Öppet hus, informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i åk 6 och 7

  Gottsundaskolan 

   

   

  Gränbyskolan 22/1 2020
  18.00-20.00
  Öppet hus och informationsmöte för vårdnadshavare och blivande elever i åk 6 och 7 Gränbyskolan 
  Gåvsta skola 15/1 2020
  17.00-19.00
  Öppet hus för vårdnadshavare och blivande elever i förskoleklass Gåvsta skola
  Hagmarkens skola 15/1 2020
  17.30-18.30
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Förskoleklassens lokal
  Hågadalsskolan 23/1 2020
  18.30-19.30 
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Skolans matsal
  Imanskolan 9/1 2020
  18.00
  Öppet hus, informationsmöte för vårdnadshavare till blivande förskoleklass Aulan
  Internationella engelska skolan 4/12 2019
  17.00-19.00
  Öppet hus   
  Jensen grundskola

  26/11 2019
  17.30-19.00

  21/1 2020
  17.30-19.00

  Öppet hus för nya elever och vårdnadshavare   Aulan
  Johannesbäcksskolan 13/1 2020
  17.30
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass FA klassrum, bottenplan, ingång 1:1
  Jumkils skola  
     

  Järlåsa skola

       
  Kajan friskola

  7/11 2019
  17.00-19.00

  12/3 2020
  17.00-19.00

  Öppet hus. Kajan friskola har grundskola inriktning NPF, grundsärskola, gymnasiesärskola individuellt program Skolans matsal
  Katarinaskolan

  Hösten 2019-våren 2020

  Personligt informationsmöte med vårdnadshavare för varje elev som erbjuds plats, ca 30-60 min samtal på överenskommen tid.  Katarinaskolan 
  Knutby skola 3/12 2019
  9.00-11.30 
  Öppet hus för blivande förskoleklasselever med vårdnadshavare Samling vid flaggstången
  Kunskapsskolan

  27/11 2019
  18.00-19.30

  5/12 2019
  18.00-19.30

  30/1 2020
  18.00-19.30

  Informationsmöte för nya elever och föräldrar åk 4 och 6


  Informationsmöte för nya elever och föräldrar åk 4 och 6


  Öppet hus och informationsmöte för nya elever och föräldrar åk 4 och 6

  Kunskapsskolan, Dag Hammarskjölds väg 31

  Kunskapsskolan Uppsala norra

  21/11 2019
  18.00-19.30

  26/11  2019
  18.00-19.30

  14/1 2020
  18.00-19.30

  Informationsmöte för blivande elever och vårdnadshavare, åk 7

  Kunskapsskolan Uppsala norra

  Kvarngärdesskolan

   

  Kvarngärdesskolan - Uppsala International School

  21/1 2020
  8.30-13.30

   

   

   

  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar och andra intresserade att ta del av vår verksamhet.                

  Kvarngärdesskolan

  Labanskolan frisärskola

  26/10 2019
  10.00-12.00

  28/1 2020
  17.00-19.00 

  Öppet hus. Labanskolan är en grundsärskola åk 1-9 samt 4-årig gymnasiesärskola Labanskolan, Levertinsgatan 31B
  Liljeforsskolan 14/1 2020
  18.00-19.00 
  Informationsmöte 

  Matsalen

  Lindbackens skola 15/1 2020
  18.00
  Informationsmöte för vårnadshavare till blivande elever i förskoleklass  Gemensam samling i matsalen, ingång från gården
  Länna skola      
  Malmaskolan 21/1 2020
  18.00-19.00
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Malmaskolans matsal
  Musiklådans friskola

  14/1
  2020
  18.00-19.00

  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Musiklådans förskoleklass
  Nannaskolan               18/1 2020
  10.00-13.00 
  Öppet hus för blivande elever. Lärare och elever visar runt. Nannaskolan
  Nåntunaskolan

  13/1 2020
  15.00-17.30

   

  Öppet hus och informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar.
  Informationsmöte 15.30.
  Förskoleklassens klassrum
  Palmbladsskolan  14/1 2020
  18.00-20.00

  Informationsmöte för elever och vårdnadshavare till blivande åk 6 och 7

  Matsalen 
  Pluggparadiset      
  Ramsta skola 14/1 2020
  18.30
  Informationsmöte för vårdnadshavare till elever i blivande förskoleklass Skolans matsal

  Raoul Wallenbergskolan

   

  16/1 2020
  18.00-20.00

  18/1 2020
  11.00-13.00

  Öppet hus

   


  Öppet hus 

  Raoul Wallenbergskolan

   

  Raoul Wallenbergskolan

  Rosendalsskolan-Polack

  20/1 2020
  18.00-19.00

  Informationsmöte för vårnadshavare till blivande elever i förskoleklass

  Rosendalsskolan-Polack
  Skuttunge skola 9/1 2020
  18.00
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass   Matsalen på Björklinge skola
  Skyttorp skola 14/1 2020
  16.30-18.00 
  Öppet hus för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass  Förskoleklassens klassrum
  Stavby skola 21/1 2020
  16.30-19.00
  Öppet hus för vårdnadshavare för blivande elever i förskoleklass Stavby skola
  Stordammens skola F-9

  11/11 2019
  17.30-19.00

  14/1 2020
  17.00-19.00

  Öppet hus för blivande elever och vårdnadshavare, åk 6

  Öppet hus för blivande elever och vårdnadshavare, förskoleklass

  Skolans lounge, huvudentrén


  Stordammen, Lilla huset

  Storvretaskolan 23/1 2020
  18.00-19.00
  Öppet hus för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Matsalen 
  Sunnerstaskolan 14/1 2020
  18.00-19.30
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Matsalen
  Sverkerskolan

  3/12 2019
  18.00-19.30

  12/12 2019
  18.00-19.30

  14/1 2020
  18.00-19.30

  22/1 2020
  15.00-19.30

  Öppet hus för blivande elever och vårdnadshavare i åk 4-9

  Öppet hus för blivande elever och vårdnadshavare i åk 4-9

  Informationsmöte för vårdnadshavare till elever i blivande förskoleklass

  Öppet hus för blivande elever och vårdnadshavare i åk 4-9

  Sverkerskolan, Götgatan 21, ingång A1


  Sverkerskolan, Götgatan 21, ingång A1


  Sverkerskolans matsal, Sysslomansgatan 34

  Sverkerskolan, Götgatan 21, ingång A1

  Tiundaskolan 7–9 27/1 2020
  16.45-17.45
  Öppet hus för vårdnadshavare till elever i blivande åk 7  Cirka 40 min information i Forum, därefter visning av lokaler. 
  Tiundaskolan 4–6

  13/1 2020
  16.45-17.45

  Öppet hus för vårdnadshavare till elever i blivande åk 4 och 6 

  Cirka 40 min information i Forum, därefter visning av lokaler.

  Tiundaskolan F–3

  20/1 2020
  16.45-17.45

  Öppet hus för vårdnadshavare i blivande  förskoleklass Cirka 40 min information i Forum, därefter visning av lokaler.
  Treklangens skola

  13/1 2020
  17.30-18.30

  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass 

  Treklangens skola, Valthornsvägen 19, ingång 1. 

  Tunabergsskolan och Tunabergs särskola 15/1 2020
  18.00-19.30
  Öppet hus för vårdnadshavare till blivande elever i åk 6 Tunabergsskolan
  Tuna skola      
  Uppsala enskilda skola

  10/12 2019
  18.30-20.00

  14/1 2020
  18.30-20.00

  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass

   

  Dag Hammarskjölds väg 34
  Uppsala Montessoriskola

  Hösten 2019-våren 2020

  Informationsmöte med blivande förskoleklassföräldrar  efter överenskommelse Uppsala Montessoriskola
  Uppsala musikklasser 11/1 2020
  10.00-13.00
  Öppet hus för blivande elever och vårdnadshavare, åk 3, 4 och 6 Skolan, Seminariegatan 1
  Uppsala Waldorfskola

  21/11 2019
  17.30-19.00

  23/1 2020
  16.00-19.00

  Öppet hus för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass och åk 1

  Öppet hus förskoleklass till åk 9, informationsmöte 17.00–17.45

  Enbart informationsmöten hålls 7/11 och 5/12 15.00–15.45 

  Hela skolan vid öppet hus

  Uppsävjaskolan 15/1 2020
  15.30-17.00
  Öppet hus för vårdnadshavare till blivande elever i  förskoleklass Uppsävjaskolan
  Vaksalaskolan

  14/1 2020
  18.00-19.00 

   

  Öppet hus för vårdnadshavare till blivande elever i  förskoleklass

  Matsalen, därefter klassrumsvisning

  Valsätraskolan

  20/11 2019
  18.30-20.00

  15/1 2020
  17.00-18.30

  22/1 2020
  18.30-20.00

  Öppet hus och informationsmöte för blivande elever och vårdnadshavare, åk 6

  Öppet hus och informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass

  Öppet hus och informationsmöte för blivande elever och vårdnadshavare, åk 6

  Samling i matsalen, därefter öppet hus

  Samling i matsalen, därefter öppet hus

  Samling i matsalen, därefter öppet hus

  Vattholma skola 13/1 2020
  16.30-18.00
  Öppet hus för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass  Skolmans lokaler, Malmvågen
  von Bahrs skola

  15/1 2020
  18.00-19.00

  21/1 2020
  17.00-18.00

  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass

  Informationsmöte för elever och vårdnadshavare, blivande åk 6

   

  Matsal på Lilla von Bahrs skola, Bellmansgatan

  Matsalen von Bahrs skola

  Västra Stenhagenskolan 21/1 2020
  17.30-19.30
  Öppet hus och informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass och åk 7, även övriga intresserade av vår verksamhet Samling i Västra Stenhagenskolans matsal
  Vänge skola

  14/1 2020
  18.00

  Öppet hus och informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass

  Vänge skola, A-huset 
  Växthuset 20/1 2020
  18.00-19.00 
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Växthusets skola, Eksätravägen 2, Förskoleklassens klassrum
  Ångelstaskolan 15/1 2020
  18.00-19.00 
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Start i Ångelstaskolans matsal 
  Årstaskolan 14/1 2020
  18.00-19.00
  Informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i förskoleklass Årstaskolans matsal
  Ärentunaskolan 16/1 2020
  18.00-20.00
  Informationsmöte för blivande åk 6-elever med vårdnadshavare  Ärentunaskolan
  Östra Stenhagenskolan 14/1 2020
  17.00-19.00

  Öppet hus med informationsmöte för vårdnadshavare till blivande elever i  förskoleklass 17.30-18.15

  Hela skolan
  Fäll ihop
 10. Kontakt


  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola.

  Få hjälp med din ansökan på kontaktcenter måndagar, onsdagar, fredagar 9.00–17.00. Plats: Stationsgatan 12. Lunchstängt 13.00–13.30.

  Öppettider under jul och nyår

  Antagning förskola bemannar inte supporten i kontaktcenter följande tider:

  • Måndag 23 december
  • Fredag 27 december
  • Måndag 30 december
  • Fredag 3 januari

  Vi har öppet på telefon och mail som vanligt.

  Telefon: 0771-72 70 01, menyval 2, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop