Skolval

 1. Att söka skola i skolvalet


  I januari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta skola till hösten.

  Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

  • ska börja förskoleklass
  • ska börja årskurs ett och inte gått förskoleklass
  • har ett barn som går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan
  • redan står i kö till en fristående skola
  • ska byta skola.

  Från hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

  Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

  Normalt börjar barn i årskurs ett det år de fyller sju år. Du kan ansöka om att ditt barn istället ska börja vid sex eller åtta års ålder.
  Läs om att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare.

  Så här går det till att söka skola i skolvalet

  Se en film om hur skolvalet går till

  Hitta och jämför skolor

  Du kan se alla skolor på en karta eller i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat elevenkäter.
  Se alla skolor på hittaochjamfor.se

  Sök skola

  När du vet vilka skolor du och ditt barn är intresserade av ska du ansöka om plats i eBarnUngdom. Du ska välja och rangordna tre skolor. Den andra vårdnadshavaren måste bekräfta valet för att det ska gälla.

  Se en film om hur du ansöker om plats i eBarnUngdom

  Glöm inte att uppdatera e-post och telefonnummer i eBarnUngdom.

  Om du saknar svenskt personnummer ska du ansöka om ett tillfälligt personnummer innan du gör din anmälan. 

  Fäll ihop
 2. Du som flyttar till eller inom Uppsala


  Om du flyttar till eller inom Uppsala och vill gå i en närliggande skola måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt där datum för inflytt är kommande termin.

  Skicka kopia på kontraktet, elevens namn och personnummer till antagningsenheten.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet spenderar din dygnsvila. Misstanke om felaktig folkbokföring anmäls till Skatteverket för vidare utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan de förelägga dig att anmäla rätt adress. Föreläggande kan förenas med vite.

  Fäll ihop
 3. Antagningsprinciper


  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn.
  Läs om Uppsala kommuns antagningsprinciper för förskoleklass och grundskola

  Fäll ihop
 4. Skolskjuts


  Om du vill att ditt barn ska ha möjlighet att få skolskjuts ska du söka en skola som ligger inom ditt skolskjutsområde. Det finns ytterligare regler om till exempel avstånd som avgör om ditt barn kan få skolskjuts eller inte.

  Söker du en skola som ligger utanför ditt skolskjutsområde kan ditt barn ha rätt till kostnadsfria resor med befintlig kollektivtrafik.

  Även om du söker en skola i ditt skolskjutsområde är du inte garanterad plats där. Syskonförtur och relativ närhet avgör vem som får platsen om det finns fler sökande än platser.

  Läs om att resa till och från skolan.

  Fäll ihop
 5. Om du inte valt skola


  Skolplikt gäller för barn som ska gå i förskoleklass–årskurs 9. Det innebär att barnet enligt lag ska ha en skolplacering. 

  Om du inte väljer någon skola placeras ditt barn på närmaste kommunala skola inom ditt skolskjutsområde som har plats.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är.

  Fäll ihop
 6. Besked om placering


  Under perioden 1–12 mars 2018 får du som har sökt skola för ditt barn besked om placering i eBarnUngdom. Logga in för att se beskedet under "Mina ärenden".

  Placeringsbeskedet skickas också per post.

  Fäll ihop
 7. Sök fritidshem eller fritidsklubb


  Du söker plats på fritidshem och fritidsklubb när du fått besked om vilken skola ditt barn fått plats på. Sök i god tid, så att placeringen är klar till skolstarten.

  Sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

  Fäll ihop
 8. Omval


  Efter skolvalet finns möjlighet att göra ett omval om du vill byta skolplacering. Logga in i e-tjänsten och ansök om ett byte utifrån den placering du fått. Vid ett byte behöver du inte välja tre skolor.

  Ansök om att byta skola i eBarnUngdom.

  Vi hanterar bytesansökningar utifrån antagningsprinciperna om syskonförtur och relativ närhet.

  Omvalsperioden för 2018 pågår 14–26 mars.

  Fäll ihop
 9. Överklaga skolplacering


  Beslut om skolplacering i Uppsala kommun överklagas genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Genom laglighetsprövning prövas endast beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt. Det betyder att domstolen endast kan upphäva beslutet utifrån någon av punkterna i kommunallagen, inte ändra innehållet i beslutet eller ta ett nytt beslut.

  Läs om hur en laglighetsprövning går till i 13 kap. kommunallagen (2017:725) på riksdagens webbplats.

  Du måste lämna in ditt överklagande skriftligt till förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag som utbildningsnämnden har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet anger du vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

  Skicka skrivelsen direkt till:

  Förvaltningsrätten i Uppsala
  Box 1853
  751 48 Uppsala.

  Fäll ihop
 10. Öppet hus och informationsmöten på skolor 2019


  Många skolor ordnar informationsträffar eller öppet hus där du får veta mer och kan ställa frågor. Vi uppdaterar listan löpande, ända tills skolvalsperioden är slut. 

  Skola Datum och tid Typ av möte Plats
  Almtunaskolan 9 januari
  18.00-19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Skolans matsal 
  Almunge skola   Ingen information ännu  
  Bergaskolan

  23 januari
  18.30-19.30

  Informationsmöte för blivande förskoleklass

  Förskoleklassens klassrum

  Björklinge skola   Ingen information ännu  
  Björkvallsskolan   Ingen information ännu  
  Bälinge skola   Ingen information ännu  
  Börje skola 16 januari
  18.00
  Informationsmöte för förskoleklassföräldrar  Förskoleklassens klassrum 
  Danmarks skola 15 januari
  16.30-18.00 
  Öppet hus  
  Domarringens skola 15 januari
  18.00
  Informationsmöte för vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass hösten 2019 Musiksalen plan 2 
  Ekuddenskolan 17 januari
  18.00
  Öppet hus och informationsmöte för blivande förskoleklass  Hela Ekuddenskolan
  Eriksbergsskolan   Ingen information ännu   
  Eriksskolan 17 januari
  18.30-19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Stora huset, plan 3.
  Flogstaskolan 22 januari
  18.00-19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar  Skolans matsal 
  Fredrika Bremerskolan

  16 januari
  18.00-19.00

  Informationsmöte för blivande förskoleklass  Matsalen
  Funbo skola

   

  Ingen information ännu

   

  Gamla Uppsala skola  9 januari
  18.00-19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Matsalen
  Gluntens Montessoriskola   Ingen information ännu   
  Gottsundaskolan   Ingen information ännu   
  Gränbyskolan   Ingen information ännu   
  Gåvsta skola  15 januari
  17.00-19.00
  Öppet hus för förskoleklassföräldrar Förskoleklassens salar
  Hagmarkens skola 16 januari
  18.30-19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Förskoleklassens lokal
  Hågadalsskolan 24 januari
  18.30-19.30
  Informationsmöte för vårdnadshavare blivande förskoleklass Matsalen 
  Internationella engelska skolan 5 december
  17.00-19.00
  Öppet hus för nya elever och föräldrar  
  Jensen grundskola

   27 november
  17.30-19.00

  15 januari
  17.30-19.00

  Öppet hus för nya elever och föräldrar i förskoleklass och årskurs 6 men också för andra intresserade   Aulan
  Johannesbäcksskolan 10 januari
  18.30 
  Informationsmöte för vårdnadshavare blivande förskoleklass  Förskoleklassernas lokaler, ingång 1:1
  Jumkils skola  
  Ingen information ännu  
  Järlåsa skola 15 januari
  18.00 
  Informationsmöte för förskoleklassföräldrar  Förskoleklassens klassrum 
  Katarinaskolan   Ingen information ännu   
  Knutby skola   Ingen information ännu   
  Kunskapsskolan

   29 november
  18.00-19.30

  5 december
  18.00-19.30

  31 januari
  18.00-19.30

  Informationsmöte för nya elever och föräldrar i årskurs 4 och 6

   

   

   

  Öppet hus för nya elever och föräldrar

  Kunskapsskolan (Dag Hammarskjölds väg 31)

  Kunskapsskolan Uppsala norra

  27 november
  18.00-19.30

  24 januari
  18.00-19.30

  30 januari
  18.00-19.30

  Informationsmöte för nya elever och vårdnadshavare i årskurs 7  
  Kvarngärdesskolan

   23 januari
  8.30-13.30

  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar, andra intresserade

   

  Kvarngärdesskolan - Uppsala International School

  23 januari
  9.00-13.00

  Öppet hus. Alla är hjärtligt välkomna att ta del av vår verksamhet.

  Hela skolan har öppet

  Labanskolan frisärskola

   

   

  Ingen information ännu   
  Liljeforsskolan   Ingen information ännu   
  Lindbackens skola 8 januari
  18.00-19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass   Matsalen
  Livets ords kristna skola – Källskolan   Ingen information ännu   
  Livets ords kristna skola – Fridhemsskolan 15 januari
  19.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar   Fridhemsskolans förskoleklassrum (skolans lågdel)
  Länna skola   Ingen information ännu   
  Malmaskolan   Ingen information ännu   
  Musikskolan   Ingen information ännu   
  Musiklådans friskola   Ingen information ännu   
  Nannaskolan

  19 januari
  10:00-13:00

  Öppet hus för årskurs 6-9 Hela skolan har öppet
  Nåntunaskolan 14 januari
  15.00-17.00
  Öppet hus och informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens klassrum, och "lilla" sidan 
  Palmbladsskolan 

  15 januari
  18.00-20.00

  Informationsmöte 18.00 och sedan öppet hus för årskurs 6 och 7. 18.00 Matsalen 
  Pluggparadiset 22 januari
  18.00-19.00
  Informationsmöte för vårdnadshavare till elever i blivande förskoleklasser  Matsalen 
  Polacksbackens skola 16 januari
  18.00-19.30
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens klassrum 
  Ramsta skola 10 januari
  18.30 
  Informationsmöte för förskoleklassföräldrar Skolans matsal 
  Raoul Wallenbergskolan

  15 januari
  18.00-19.30

  19 januari
  11.00-12.30 

  Öppet hus för årskurs
  6 och 7 
   
  Skuttunge skola   Ingen information ännu   
  Skyttorp skola 14 januari
  16.30-18.00
  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens lokaler 
  Stavby skola 22 januari
  18.30
  Informationsmöte för föräldrar i förskolan Stavby matsal
  Stordammens skola F-9

  12 januari
  17.30-19.00

  15 januari
  18.00-19.30 

  Öppet hus för blivande årskurs 6

   

  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar 

  Skolans lounge, huvudentrén

   

  Stordammen - Lilla skolan, Västgötaresan 131 

  Storvretaskolan 17 januari
  18.00-19.00 
  Öppet hus och informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar  Matsalen 
  Sunnerstaskolan  17 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Skolans matsal
  Sverkerskolan

  4 december
  18.30 

  8 januari
  18.00

  Informationsmöte årskurs
  4-7 

   

  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar

  Götgatan 17

   

  Sverkerskolans matsal

  Tiundaskolan 7–9

   

  Ingen information ännu

   

  Tiundaskolan 4–6

   

  Ingen information ännu 

   

  Tiundaskolan F–3

   

  Ingen information ännu 

   

  Treklangens skola   Ingen information ännu 

   

  Tunabergsskolan och Tunabergs särskola 16 januari
  18.00 
  Öppet hus för vårdnadshavare och elever blivande årskurs 6 Tunabergsskolan
  Tuna skola 21 januari
  18.30
  Informationsmöte för föräldrar i förskolan Tuna skola matsal
  Uppsala enskilda skola

  27 november
  18.00-19.30

  9 januari
  18.00-19.30

  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar 

   

  Informationsmöte för förskoleklassföräldrar 

   
  Uppsala musikklasser   Ingen information ännu   
  Uppsala Waldorfskola

   

  Ingen information ännu 

   

  Uppsävjaskolan 16 januari
  15.30-17.00
  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar  
  Vaksalaskolan

  22 januari
  18.00-19.30

  18.00

  18.30

   Öppet hus 

   

  Informationsmöte för blivande förskoleklass

  Informationsmöte för blivande årskurs 7

   

  Hela skolan

  Matsalen

   

  Matsalen

  Valsätraskolan

  14 november och 17 januari
  18.30-20.00

  16 januari
  18.00

  Informationsmöte för blivande årskurs 6

   

  Informationsmöte för blivande förskoleklass

  Matsalen

   

  Matsalen

  Vattholma skola 15 januari
  16.30-18.00 

  Öppet hus för blivande förskoleklassföräldrar 

  Skolman (Malmvågens lokaler) 
  von Bahrs skola

  15 januari
  18.00-19.00

  16 januari 18.00-19.00

  Informationsmöte blivande förskoleklassföräldrar

   

  Informationsmöte för föräldrar och elever blivande årskurs 6

   

  Matsalen lilla von Bahr 

   

  Matsalen stora von Bahr

  Västra Stenhagenskolan

  Besök enligt överenskommelse.

  Kontakta skolans administration.  
  Vänge skola 14 januari
  18.00 
  Informationsmöte för blivande förskoleklassföräldrar Förskoleklassens klassrum, A-huset 
  Växthuset 15 januari
  18.00
  Informationsmöte för blivande förskoleklass Matsalen (Eksätravägen 2)
  Åkerlänna skola   Ingen information ännu   
  Ångelstaskolan 15 januari
  18.00-19.30
  Informationsmöte för vårdnadshavare för blivande förskoleklasselever Matsalen 
  Årstaskolan 9 januari
  18.30-19.30
  Informationsmöte för blivande vårdnadshavare förskoleskoleklass Årstaskolans matsal 
  Ärentunaskolan   Ingen information ännu   
  Östra Stenhagenskolan

   

  Ingen information ännu 

   

   

  blivande årskurs 6

  Fäll ihop
 11. Kontakt


  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagningsenheten om du har frågor om att söka skola.

  Du kan också få hjälp med ditt skolval på kommuninformation, Stationsgatan 12, måndagar, onsdagar och fredagar 9.00–17.00.

  Telefon: 0771-72 70 01. Telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress: Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagningsenheten, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop