Pågående dialog

Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 3a - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 6 maj–17 juni 2020. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling inom Östra Sala backe, med en tät kvartersstruktur innehållande en blandning av bostäder, förskola och verksamheter. Strukturen av bebyggelse och gator ska bidra till att skapa en levande och varierad stadsmiljö som länkar samman Östra Sala backe med de omgivande stadsdelarna Gränby och Sala backe.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet är beläget mellan Sala backe och Vaksala Prästgårdsgärde, cirka 2 kilometer öster om Uppsalas stadskärna. Området avgränsas av Johannesbäcksgatan i väster, Fyrislundsgatan i öster och Alrunegatan i söder.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

26 maj 2020 höll vi ett digitalt informationsmöte för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Under mötet presenterades förslaget till detaljplan och det var möjligt för mötesdeltagare att ställa frågor via en chattfunktion. Nu kan du som inte hade möjlighet att delta se en inspelning av mötet i efterhand, klicka på länken nedan för att ta del av mötet. 

Se det inspelade informationsmötet