Avslutad dialog

Detaljplan för Gamla Uppsala 21:20, del av – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

24 november 2017, 00:00 till

15 december 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Gamla Uppsala 21:20, del av. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av smålägenheter med centrumverksamhet i bottenvåningarna mot gatorna.

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Nyby, cirka 3,5 km norr om Uppsala centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av smålägenheter. Planen medger också centrumverksamhet i bottenvåningarna mot gatorna. Detaljplanen innebär en ändrad markanvändning från park- till bostadsändamål.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.