Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Avslutad dialog

Detaljplan för Gamla Uppsala 21:20, del av – granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

till

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Gamla Uppsala 21:20, del av. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av smålägenheter med centrumverksamhet i bottenvåningarna mot gatorna.

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Nyby, cirka 3,5 km norr om Uppsala centrum.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av smålägenheter. Planen medger också centrumverksamhet i bottenvåningarna mot gatorna. Detaljplanen innebär en ändrad markanvändning från park- till bostadsändamål.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.