Avslutad dialog

Detaljplan för del av kvarteren Mörsaren och Kanonen

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

8 januari 2019, 00:01 till

19 februari 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på samråd 8 januari 2019 till 19 februari 2019. Planområdet ligger längs med Villavägen i Kåbo, cirka två kilometer från Stora torget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter i de befintliga byggnaderna, än de fyra lägenheter som är tillåtna enligt den tidigare gällande detaljplanen.

Beskrivning

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse i form av fler lägenheter i de befintliga flerbostadshusen. Detaljplanen medför inga ändringar avseende volymen eller utformningen på de befintliga byggnaderna.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se