Pågående dialog

Detaljplan för del av kvarteren Mörsaren och Kanonen

Dialogen avslutas

19 februari 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på samråd 8 januari 2019 till 19 februari 2019. Planområdet ligger längs med Villavägen i Kåbo, cirka två kilometer från Stora torget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter i de befintliga byggnaderna, än de fyra lägenheter som är tillåtna enligt den tidigare gällande detaljplanen.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse i form av fler lägenheter i de befintliga flerbostadshusen. Detaljplanen medför inga ändringar avseende volymen eller utformningen på de befintliga byggnaderna.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se