Förtroendevald

Patrik Kjellin (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Räddningsnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2016-03-23 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-10-15 − 2016-03-23
 • Räddningsnämnden
  v ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  v ordf 2007-01-01 − 2011-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2009-10-23 − 2010-10-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Tingsrätt
  nämndeman 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Leverantörsnämnden
  ers 2002-02-26 − 2002-12-31