Räddningsnämnden sammanträder 17.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vår verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för dem som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar. Vi är en gemensam nämnd med det politiska ansvaret för räddningstjänsten i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

Styrdokument

 • Verksamhetsplan och budget för Räddningsnämnden

  Beslutad av räddningsnämnden 13 december 2023. Verksamhetsplan och budget för år 2024 anger vad som ska utföras för att förverkliga det uppdrag räddningsnämnden fått från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Det övergripande styrdokumentet för nämnden är handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt den budget de tre kommunerna kommits överens om för räddningsnämnden.

 • Delegations- och arbetsordning räddningsnämnden 2023

  Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner

 • Tierp Uppsala och Östhammars kommun taxor LSO och LBE 2023

  Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.

 • Brandförsvarets handlingsprogram 2022

  Alla kan drabbas av en brand eller olycka. Räddningsnämndens verksamhet syftar till att skapa en trygg och säker miljö för de som bor, verkar och vistas i kommunerna Tierp, Uppsala och Östhammar – oavsett kön eller könsuttryck, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, trosuppfattning eller annan omständighet.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i räddningsnämnden

Räddningsnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta räddningsnämnden

brandförsvaret arbetar de tjänstemän som stödjer räddningsnämndens arbete