Aktuellt inom Brandförsvaret

Uppsala brandförsvars egen webbplats
Brandförsvarets webbplats

Läs om kommunal räddningstjänst och brandsäkerhet på Uppsala brandförsvars egen webbplats.

Vi ansvarar för räddningstjänst, brandtillsyn, tillstånd och tillsyn gällande brandfarliga och explosiva varor samt information och utbildning i brandsäkerhet i Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Vi ansvarar även för sotning/rengöring och brandskyddskontroll i de tre kommunerna. Vi tar fram underlag till räddningsnämnden och följer upp och genomför nämndens beslut.

www.uppsalabrandforsvar.se

Styrdokument

  • Taxor 2020 enligt LSO och LBE

    Dokumentet visar vad det kostar att få tillsyn eller prövning enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll.

  • Verksamhetsplan och budget räddningsnämnden

    Verksamhetsplan och budget för år 2019 anger vad som ska utföras för att förverkliga det uppdrag räddningsnämnden fått från Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner.

Se alla styrdokument
Kontakta Uppsala brandförsvar
Telefon:
018-727 30 00
Postadress:
Uppsala kommun, brandförsvaret, 753 75 Uppsala
Postadress:

Uppsala kommun

UPK 5200

Box 1023

751 40 Uppsala

Kontakta brandförsvarets rådgivning

Uppsala brandförsvar svarar på frågor om hur du förebygger bränder.
Läs mer på uppsalabrandforsvar.se.

Telefon:
018-727 30 20, måndag–fredag 9.00–11.00