Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Företagen i Uppsala ger fortsatt höga betyg till kommunens företagsservice

Störst förbättring visar kommunens bygglovsverksamhet, som ligger väl över genomsnittet i Sverige. Resultaten kommer från Sveriges kommuners och regioners årliga undersökning "Öppna jämförelser – Företagsklimat 2023" som publiceras idag.

Erik Pelling och Charlotte Skott
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande och Charlotte Skott, Uppsala kommuns näringslivsdirektör, gläds åt att företagarna åter igen höjer betyget för kommunens service inom flera viktiga serviceområden. Foto: Johan Wahlgren

– Jag är stolt över att vi ännu en gång får bekräftelse på att företagen i Uppsala är nöjda med kommunens service. Vi kan konstatera att det kontinuerliga förbättringsarbetet ute i verksamheterna ger resultat och vi är stolta över de förbättringar vi åstadkommer, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det totala resultatet för 2023 visar att viktiga serviceområden som effektivitet, tillgänglighet och information har förbättrats. Därmed ligger fem av sex serviceområden över genomsnittet för Sverige.

Bygglovsverksamheten visar även i år den största förbättringen

Nöjd-Kund-Index (NKI) som ökade från 60 (2021) till 68 (2022) har ökat ytterligare till 72 (2023). Det är väl över genomsnittet för Sverige på 68 och bättre än andra större städer i Sverige. Det viktiga serviceområdet effektivitet för bygglov har ökat till 71 (2023) från 63 (2022). Även markupplåtelser har förbättrat sitt NKI till 76 (2023) från 73 (2022).

Kontinuerliga förbättringar

Den positiva trenden för bygglovsprocessen förklaras av att verksamheten kontinuerligt arbetar med förbättringar. Löpande kontakter och dialog med företag ger värdefulla insikter kring deras behov och förväntningar. Alla insikter sammanställs, utvärderas och prioriteras inför genomförande, vilket ger en överblick av effekterna. Många automatiseringsinitiativ med hjälp av AI-verktyg såsom RPA (Robotic Process Automation) har också genomförts med fokus på att effektivisera administrationen. Det kan förklara det förbättrade betyget när det gäller effektivitet. Utöver detta ger ett nära samarbete med kommunens Kontaktcenter företagen en tydlig väg in till rätt kontakter.

– Vårt fokus på att kontinuerligt utveckla bygglovsprocessen utifrån företagens behov har verkligen gett resultat i de senaste två mätningarna. Genom att handläggaren lyssnar in företagaren kan vi föra in idéer och åsikter vidare in i vårt förbättringsnav. Där samlas all feedback digitalt och vi träffas löpande för att utvärdera och prioritera de aktiviteter som ska genomföras. Vi får också en överblick av vad som genomförs och har genomförts, säger Andreas Thoor, områdeschef för bygglov, stadsbyggnadsförvaltningen.

Något som också har utvecklats och uppskattats är att de som arbetar med markupplåtelser har förbättrat tillgängligheten, vilket resulterar i att företagarna tidigt får snabb och tydlig återkoppling om vad som krävs för en effektiv process.

Så här säger företagarna

– Vi på Cytiva hanterar löpande en mängd bygglovsärenden och behövde se över våra rutiner och processer. Vi tog kontakt med kommunen och arbetade tillsammans fram en arbetsordning, rutiner och tydighet i hur vi går tillväga samt hur vi följer upp våra bygglovsärenden. När vi hörde av oss var kommunen väldigt snabba och hjälpsamma och skapade ett forum med rätt kontakter. Tillsammans har vi nu satt formerna för att en väl fungerande bygglovshantering för båda parter, säger Daniel Gillheim, Manager Facility Management, Cytiva Sweden AB.

– Vi har haft kontakt med kommunen för både små och stora ärenden. Som företagare behöver vi enkelhet, effektivitet och snabba beslut, gärna med en personlig kontakt när det är möjligt, och det har kommunen visat att de kan ge oss, säger Claes Landing, grundare och senior rådgivare på Forsa Hembageri och Güntherska Hovkonditori & Schweizeri.

Årlig mätning som visar vägen till förbättring

Sveriges kommuner och regioner, SKR, mäter kommunernas service i myndighetsärenden och företagsklimatet kontinuerligt. Under 2023 är företagens helhetsbetyg på Uppsala kommun oförändrat på 75 av 100 möjliga. Sedan 2012 har Uppsala stigit med hela 15 enheter, från 60. Snittet i Sverige är 75. Ett betyg över 70 klassas som högt av SKR i sin redovisning Öppna jämförelser av företagsklimatet.

– Att driva företagsklimatet framåt är en ständig utvecklingsresa. Nöjd-Kund-Index visar var vi behöver accelerera för att möta företagarnas förväntningar och behov samtidigt som vi ser var vi behöver stärka vårt arbete. Vi är tacksamma för de insikter och omdömen som företagarna ger oss att arbeta med i vårt förbättringsarbete och strävar efter att vara en bra affärspartner som skapar goda förutsättningar för att driva företag i vår kommun, säger Charlotte Skott, näringslivsdirektör i Uppsala kommun.

För mer information