Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Dialog lyckat framgångsrecept för bra företagsservice

Kommunen använder olika dialogforum som ”Uppsala möts” för att lyssna in företagens behov av företagsservice. I går träffades chefer och myndighets-ansvariga i kommunen för att diskutera insikterna från dialogforumet tillsammans.

chefer och verksamhetsansvariga
Chefer och myndighetsansvariga samlades under torsdagen för att dela erfarenheter och lärdomar från dialogforumet Uppsala möts.

Agendan på mötet var att dela insikter och se hur kommunen bäst kan nyttja kunskapen som samlats in, och ytterligare kunna förenkla och förbättra kommunens service till företagen framöver. Lärdomarna och insikterna som lyftes var att företagen framför allt har behov av enkelhet, effektivitet, snabba beslut, tillgänglighet och personliga möten.

Bygglov sticker ut

Mest nöjda är företagen med kommunens service i samband ned bygglovsprocessen. NKI-sifforna som Sveriges kommuner och regioner (SKR) släppte igår visar att bygglov sticker ut. 

– Omdömet som bygglovsverksamheten får bekräftar att vi över tid lyckats nå mer värdefulla möten när företagare och kommun träffas i bygglovsfrågor. Vi fångar upp idéer om förbättringar och har ett systematiskt lärande för att utveckla våra arbetssätt, och för att möta varje företagare utifrån företagarens behov, säger Anna Axelsson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun.

Andreas Thoor, områdeschef, bygglov berättade om arbetssättet:

– Det är handläggarens uppgift att lyssna in företagaren och föra idéer och åsikter vidare in i vårt förbättringsnav. Där samlas all feedback digitalt och vi träffas löpande för att utvärdera och prioritera de aktiviteter som ska genomföras. Vi får också en överblick av vad som genomförs och har genomförts.

Han lyfte även vikten av att känna sig lyssnad på och bekräftad som medarbetare:

– Det finns en koppling mellan nöjda medarbetare och nöjda företag och med vårt sätt att arbeta fångar vi upp båda delarna.

Samsyn och vi-känsla

Alla som jobbar i kommunen ska ta ansvar för helheten och kunskapsdelning skapar samsyn och vi-känsla. Nu kan framgångsmodellen som bygglov utgår från visa vägen för fler av kommunens service- och myndighetsområden.

– Det är oerhört värdefullt att vi chefer och myndighetsansvariga samlas och summerar vad som händer härnäst ute i verksamheterna och delar erfarenheter och lärdomar om hur vi bäst nyttjar kunskapen som vi samlar på oss, säger Monica Pettersson, avdelningschef miljöskydd, Uppsala kommun.

För mer information