Överförmyndarnämnden sammanträder 10.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi kontrollerar att förmyndare, gode män och förvaltare gör sitt jobb korrekt. Syftet är att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta hand om sig, inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Vi ger tillstånd till olika rättshandlingar och ansöker hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap för en person. Nämnden är en gemensam överförmyndare för samtliga kommuner i Uppsala län: Uppsala, Tierp, Östhammar, Knivsta, Älvkarleby, Heby, Enköping och Håbo.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta överförmyndarnämnden

överförmyndarförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer överförmyndarnämndens arbete.

Postadress:
Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen, 753 75 Uppsala