Förtroendevald

Olle Romlin (C)

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsnämndens grundskoleutskott vice ordförande
  • Kulturnämndens arbetsutskott ersättare
  • Kulturnämndens upphandlingsutskott ersättare
  • Utbildningsnämndens arbetsutskott ersättare
  • Kulturnämnden ledamot
  • Utbildningsnämnden ledamot
  • Kommunfullmäktige ledamot

Tidigare uppdrag