Förtroendevald

Johan Edstav (MP)

Aktuella uppdrag

 • Äldrenämndens arbetsutskott vice ordförande
 • Äldrenämnden 1:e vice ordförande
 • Arvodesberedningen ledamot
 • Styrgrupp för Närvård ersättare
 • Kommunfullmäktige ersättare

Tidigare uppdrag

 • Uppsala Bostadsförmedling
  led 2015-06-15 − 2018-12-31
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Medaljdelegationen
  led 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  1:e v ordf 2016-09-05 − 2018-10-14
 • Kommunfullmäktige
  led 2015-05-21 − 2016-09-04
 • Kommunfullmäktige
  ers 2014-10-15 − 2015-05-21
 • Arbetsgrupp för ersättningsfrågor för förtroendevalda
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsalabuss AB
  v ordf 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Alsike Fastighets AB
  suppl 2003-01-01 − 2004-07-01
 • Delegation f tillstånd o tillsyn för alkohol
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Luthagens KDN
  led 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  suppl 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Gamla Uppsalabuss AB
  suppl 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  suppl 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Prebus AB
  suppl 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Fyrishov AB
  rev 1999-01-01 − 1999-12-31
 • Fritidsnämnden
  ers 1996-12-16 − 1998-12-31