Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden upphörde 31 december 2014. De nämnder som från årsskiftet tagit över ansvaret för olika frågor är utbildningsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden.

Nyheter och pressmeddelanden