Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar främst för att bereda ärenden till nämnden men ansvarar också enligt delegation för beslut rörande nämndens upphandlingar.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala