Socialnämndens arbetsutskott

Här kan du se utskottets sammanträden.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Socialnämndens arbetsutskott är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar främst för att bereda ärenden till nämnden men ansvarar också enligt delegation för beslut rörande nämndens upphandlingar.

Förtroendevalda i Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott har 4 ledamöter och 4 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Postadress

Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala