Kulturnämnden

Kulturnämnden sammanträder 15.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är öppna för allmänheten, men antalet platser är begränsat.

Nästa möte: måndag 26 november 2018

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vår viktigaste uppgift är att ge alla i Uppsala kommun tillgång till ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald. Vi ansvarar också för kulturminnesvård och kulturarvsfrågor. Vi delar ut stipendier och bidrag och ger stöd till kulturliv och folkbildning.

Styrdokument

  • Verksamhetsplan och budget kulturnämnden

    Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2018-2020.

  • Delegationsordning för kulturnämnden

    Delegations- och arbetsordning för kulturnämnden.

  • Kulturpolitiskt program

    Kommunen har ett stort kulturpolitiskt ansvar och det kulturpolitiska programmet ska leda kommunens arbete med kultur. Ett mål är att alla som lever och verkar i Uppsala ska ha tillgång till ett konst- och kulturliv med kvalitet och mångfald.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i kulturnämnden

Kulturnämnden har 11 ledamöter och 7 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kulturnämnden

kulturförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer kulturnämndens arbete

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Stationsgatan 12

Postadress

Uppsala kommun

kulturkontoret

753 75 Uppsala