Protokoll

Protokoll, gatu- och samhällsmiljönämnden den 14 november 2019