Arbetsmarknadsnämndens individutskott

Här kan du se utskottets sammanträden.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Arbetsmarknadsnämndens individutskott är ett utskott under arbetsmarknadsnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden som rör försörjningsstöd och nyanlända.

Förtroendevalda i Arbetsmarknadsnämndens individutskott

Arbetsmarknadsnämndens individutskott har 5 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Postadress

Uppsala kommun
Arbetsmarknadsnämnden
753 75 Uppsala