Äldrenämndens individutskott

Äldrenämndens individutskott är ett utskott under äldrenämnden. De ansvarar enligt delegation för frågor om ledsagning i samband med resor utanför norden. De ansvarar också för beslut i individärenden inom nämndens befogenhet som inte delegerats till annan delegat och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 Uppsala