Äldrenämndens individutskott

Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Äldrenämndens individutskott är ett utskott under äldrenämnden. De ansvarar enligt delegation för frågor om ledsagning i samband med resor utanför norden. De ansvarar också för beslut i individärenden inom nämndens befogenhet som inte delegerats till annan delegat och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Postadress

Uppsala kommun
Äldreförvaltningen
753 75 Uppsala