Ärende

4. Inriktningsbeslut om Uppsala konstmuseum