Ärende

22. Intentionsavtal samt förnyat markanvisningsavtal med Atrium Ljungberg AB