Ärende

23. Studieresa till Lund och Helsingborg för kommunstyrelsens arbetsutskott