Ärende

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning