Ärende

5. Inrättande av bostadsförmedling i Uppsala