Ärende

Ändring av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna

Det här är ett beslutsunderlag.