Ärende

Skrivelse till förvaltningsrätten i Uppsala om överklagande av beslut om upphandling av IT-drift