Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Publikationer

Kontakta kommunledningskontoret

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Besöksadress

Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12.

 

Öppettider reception

Måndag–torsdag 7.45–17.00

Fredagar 7.45–16.00

Dag före helgdag 8.00–12.00

Postadress

Uppsala kommun

kommunledningskontoret

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun

UPK 7500

Box 1023

751 40 Uppsala