Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

 • Riktlinjer för representation och gåvor

  Ett normerande styrdokument som kommunstyrelsen beslutade om 2019-02-06 Se även Policy för representation och gåvor

 • Policy för representation och gåvor

  Ett normerande styrdokument som kommunfullmäktige beslutade om 2019-02-25 Se även Riktlinjer för representation och gåvor

 • Riktlinje för samhällskommunikation

  Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om den 22 november 2017

 • Energiprogram 2050

  Energiprogram 2050 är ett kommunövergripande styrdokument som beskriver Uppsala kommuns vision för den långsiktiga utvecklingen av energisystemet i Uppsala. Energiprogrammet är en hörnsten i arbetet med att göra Uppsala fossilfritt och förnybart år 2030 och klimatpositivt år 2050.

 • Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv

  Uppsala kommun har tillsammans med stadens föreningsliv kommit överens om ett antal principer och åtaganden för Uppsalas gemensamma samhällsutveckling. För att säkerställa genomförande av överenskommelsens åtaganden har en handlingsplan tagits fram.

Se alla styrdokument

Publikationer

Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider reception, Stationsgatan 12

Måndag–torsdag 7.45–17.00.
Fredagar 7.45–16.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00.

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12.

Postadress

Uppsala kommun

kommunledningskontoret

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun

UPK 7500

Box 1023

751 40 Uppsala