Kommunledningskontoret

Aktuellt inom Kommunledningskontoret

Här finns vi

En karta över var vi på kommunledningskontoret arbetar.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

 • Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

  Programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas, utvecklas och ännu bättre komplettera statens övergripande ansvar för arbetsmarknad och sysselsättningspolitik. Programmet gäller för kommunens alla nämnder och bolagsstyrelser, om inget annat anges.

 • Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism är ett aktiverande styrdokument för att säkerställa arbetet i de kommunala verksamheterna samt att samverkan sker med andra aktörer och civilsamhället.

 • Program mot kvinnofridskränkningar och våld i nära relationer

  Syftet med detta program är att utveckla ett gemensamt synsätt i Uppsala kommuns arbete med att upptäcka, synliggöra, förebygga och åtgärda våld i nära relationer.

 • Handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

  Syftet med handlingsplanen är att utveckla ett gemensamt synsätt för Uppsala kommuns arbete med att förebygga, upptäcka och synliggöra samt att åtgärda våld i nära relationer.

 • Näringslivsprogram

  Näringslivsprogrammet handlar om att skapa förutsättningar för att företag ska utvecklas och etableras inom kommunen. Kommunen arbetar för en väl fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och rättssäker myndighetsutövning.

Se alla styrdokument

Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider reception, Stationsgatan 12

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00. 

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12

se karta över var de andra delarna av kommunledningskontoret finns.

Postadress

Uppsala kommun

kommunledningskontoret

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun

UPK 7500

Box 1023

751 40 Uppsala