Kommunledningskontoret

Aktuellt inom Kommunledningskontoret

Här finns vi

En karta över var vi på kommunledningskontoret arbetar.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Kommunledningskontoret stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Kontoret fungerar som en länk mellan de förtroendevalda och kommunens olika verksamheter. En viktig uppgift för kontoret är också att följa upp att de förtroendevaldas beslut genomförs.

Styrdokument

 • Handlingsplan – Gottsunda/Valsätra

  Handlingsplanen ska användas för att samordna det kortsiktiga och det långsiktiga arbetet för ett socialt hållbart Gottsunda och Valsätra.

 • Kommunikationspolicy

  Syftet med kommunikationspolicyn är att införa ett enhetligt arbetssätt för kommunikationsområdet som leder till att de som bor, verkar och vistas i Uppsala kommun är välinformerade och kan vara delaktiga i att utforma samhället.

 • Kvalitetspolicy

  Uppsala kommun möter dagligen invånare, besökare, myndigheter, näringsliv och föreningsliv. Kommunen ger service, stöd och möjligheter för enskilda och arbetar för att samhället ska utvecklas hållbart. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att kommunens verksamhet ska lyckas i uppdraget.

 • Program för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

  Programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik sätter ramarna för och prioriterar hur kommunens arbetsmarknadspolitik ska stärkas, utvecklas och ännu bättre komplettera statens övergripande ansvar för arbetsmarknad och sysselsättningspolitik. Programmet gäller för kommunens alla nämnder och bolagsstyrelser, om inget annat anges.

 • Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism är ett aktiverande styrdokument för att säkerställa arbetet i de kommunala verksamheterna samt att samverkan sker med andra aktörer och civilsamhället.

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden

Kontakta kommunledningskontoret

Öppettider reception, Stationsgatan 12

Måndag–fredag 7.45–17.00.
Dag före helgdag 8.00–12.00. 

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Största delen av kommunledningskontoret finns på Stationsgatan 12

se karta över var de andra delarna av kommunledningskontoret finns. (PDF, 13 MB)

Postadress

Uppsala kommun

kommunledningskontoret

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun

UPK 7500

Box 1023

751 40 Uppsala