Interpellation/fråga

Interpellation om renovering av Studenternas och föreningars möjlighet att vara kvar på arena