Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs av kommunens medborgare vart fjärde år.

Aktuellt inom Kommunfullmäktige

Mål och budget

Läs Mål och budget 2020 med plan för 2021-2022.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Kommunfullmäktige sammanträder 13.15 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är öppna för allmänheten, men antalet platser är begränsat. Uppdatering 30 mars med anledning av coronaviruset: Samtliga gruppledare har träffat en överenskommelse där man genom frivillig kvittning minskat antalet ledamöter från 81 till 41 och inga ersättare kommer att närvara. Genom detta uppnår man beslutsförhet samtidigt som majoritetsförhållandena är de samma. Genom att ha färre deltagare kan ledamöterna placeras glesare i lokalen för att på så sätt minska risken för smittspridning. Partierna själva har utsett vilka som representerar dem på mötet. I den frivilliga överenskommelsen ingår även att bordlägga alla motioner, interpellationer och frågor. Sammanträde med kommunfullmäktige är ingen allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare. Läs mer på Sveriges kommuner och regioner: https://bit.ly/39ms8VO

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Webb-tv

Du kan följa mötena direkt via webb-tv, eller titta på dem i efterhand.

Läs mer om hur det fungerar och se tidigare sändningar

Kommunfullmäktiges logotyp

Se sändningen


Politisk ledning och mandatfördelning

Under mandatperioden 2018–2022 styrs Uppsala kommun av en koalition som består av Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans har de tre partierna 35 av de 81 mandaten i fullmäktige.

I Uppsala kommun fördelas mandaten i kommunfullmäktige mellan 9 partier.

Diagram över mandatfördelning

Ämnen och styrdokument

Kommunfullmäktige har ett övergripande ansvar för alla verksamhetsområden.

Förtroendevalda i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har 81 ledamöter och 43 ersättare. Just nu finns 1 vakant post. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunfullmäktige

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Fax
018-727 87 10